V dlouhém předstihu avizovaný termín spuštění rezervačního systému pro zájemce o výpravy za divočinou, stanovený na 25. května, se rozběhl. „Dnes v 9 hodin ráno okamžitě systém využilo několik set zájemců a zaregistrovali se na jednotlivé nabízené trasy. Kapacita systému není však ještě zdaleka vyčerpána, takže zveme další zájemce o výlety za poznáním divoké přírody Šumavy,“ potvrdila Lenka Dvořáková ze Správy NP a CHKO Šumava.
V nabídce je celkem 58 termínů pro bezmála 700 osob. Každé území z pěti nabízených se liší svoji atraktivitou, náročností vycházky, ale společné mají vysokou zachovalost přírodních hodnot. Výpravy za divočinou jsou organizovány za účelem poznání člověkem neovlivňované přírody. Pro jejich zachování je nutné dodržovat limity území, a proto je kapacita vycházek, jejich frekvence i období provádění voleno co nejcitlivěji z důvodu ochrany populací vzácných živočichů.