Péči o celkový vzhled pietních míst už ale příliš nevnímáme, tedy jen do doby, kdy už jsou v hodně špatném stavu. Péče o hřbitovy a jiná pietní místa přináležejí zpravidla obcím, ty ale na jejich opravy mívají peněz poskrovnu.
Letos se alespoň někde situace zlepší. Jihočeský kraj totiž v těchto dnech zveřejnil výsledky hodnocení žádostí o dotace v programu nazvaném úcta k předkům. Pro tento účel vyčlenil kraj 1,5 milionu korun. Jak už to v podobných případech bývá, poptávka vysoko převyšovala nabídku. Pokud by měl Jihočeský kraj uspokojit všechny žádosti o dotace v tomto programu, musel by uvolnit více než 4,2 milionu korun. Ze 79 došlých žádostí tak nakonec kraj podpořil necelou polovinu žadatelů.
Mezi nimi jsou i obce na Prachaticku. Krajské prostředky by měly pomoci s opravami hřbitovů, pietních míst vztahujících se k obětem světových válek, ale například i objekt márnice či smuteční síně.
Dotace by měla pomoci i Vitějovickým při opravě márnice na hřbitově. „Objekt pochází z roku 1933 a v současné době ho jako zázemí ke své práci využívá náš hrobník. Opravit tu je potřeba vstup, okna, opadanou a popraskanou omítku nebo okapy," upřesnil starosta Vitějovic Zdeněk Študlar.
Každá obec má své rodáky, na které může být pyšná. Strunkovice nad Blanicí nejsou výjimkou, proto využijí dotační podporu na opravu hrobky rodu Havlasů, z něhož pocházejí například hudební skladatel Quido Havlasa, nebo spisovatel Bohumil Havlasa. „Sice máme rozpočtovány určité náklady na opravu hrobky, ale není zcela jasné, jaké budou skutečné. Hrobka je v horní části rozpadlá a dá se předpokládat, že její poškození může být rozsáhlejší," připustil starosta městyse Karel Matějka s tím, že na případné dofinancování skutečných nákladů rozhodně v rozpočtu peníze najdou.
Dlouhodobě ne právě ideální stav smuteční síně by mohla pomoci vylepšit dotace také v Netolicích. Podle starosty Oldřicha Petráška budou opravy smuteční síně jen částí toho, co se z dotace bude na hřbitově vylepšovat. „Ve špatném stavu je také centrální kamenný kříž na hřbitově. I ten by se měl letos opravit," potvrdil starosta Netolic. Zatímco kříž bude opravovat restaurátor, do oprav smuteční síně se zčásti pustí město vlastními silami. „Nějaké peníze máme v rozpočtu, část nákladů na provedení prací nám uhradí projekt na jednoho člověka, který bude opravovat fasádu," doplnil Oldřich Petrášek s tím, že hlavní díl prací na smuteční síni se bude týkat v tomto případě výměny prosklené části síně.
Zatímco pietní místa věnovaná památce obětem světových válek jsou obvykle umístěna v centrálních částech obcí, nebo na jinak přístupném místě, uctít si památku obětí první světové války u pomníčku na Oboře u Hracholusk není vůbec snadné. Podle starosty Hracholusk Václava Vozábala se totiž památník na Oboře nachází na nepřístupném místě na soukromém pozemku. „Už od roku 2006 ještě za mého předchůdce je na obci projekt na přemístění památníku na přístupnější a viditelnější místo. Památník stojí na místě, které s největší pravděpodobností zvolil původní majitel pozemků proto, že mezi obětmi první světové války z Obory měl být i některý z jeho synů," vysvětlil Václav Vozábal. Obec chce dát pietnímu místu odpovídající podobu včetně nového místa. „Máme jak náhradní pozemek, projekt, tak nyní i peníze. Jakmile budeme mít v ruce smlouvu s krajem na dotaci, vybereme firmu, památník bude odborně rozebrán a znovu sestaven, nově by měl pak stát ve směru z Obory na Žitnou," doplnil starosta Hracholusk Václav Vozábal.