Pokud máte nějaký nápad, jak by měl vypadat Štěpánčin park a jeho okolí, neměli byste si to nechávat pro sebe. Město totiž nechá vypsat architektonickou soutěž a její výsledek určí, jak bude park vypadat. Následné změny v návrhu už nebudou možné.


Čas na předložení námětů má veřejnost jen do konce června. Už proto, že následně budou došlé podněty posuzovány i v souvislosti s požadavky a podmínkami dotčených orgánů. Starosta Prachatic Martin Malý počítá minimálně se zájmem odborné veřejnosti. „Předpokládám, že všechny zájmové skupiny i jednotlivci na výzvu k podávání námětů čekali. Ostatně spolek Pelyněk byl jedním z iniciátorů další veřejné schůzky zástupců města s jeho obyvateli podobně, jako tomu bylo před rokem přímo ve Štěpánčině parku. Proč ne, určitě o nabídce města jistě ví jak spolek Pelyněk, tak třeba architekt Jakub Nepustil, a myslím si, že ji využijí," uvedl starosta Martin Malý.


Současně počítá i s tím, že další podněty a návrhy budou od jednotlivců. „Je to o tom, že všechny připomínky dáme na papír, následně z nich vyloučíme ty, které nebudou v souladu s platnou legislativou, a výsledný sumář postoupíme České komoře architektů, s níž budeme spolupracovat na zadání vlastní architektonické soutěže," doplnil starosta. To je podle něho podstatné i pro architekty, kteří se do soutěže zapojí a budou zpracovávat své návrhy řešení. „Je nutné, aby i oni znali názor tak zvaně zespoda, tedy od lidí, kteří ve městě žijí, park využívají, jaký oni mají na věc názor a jaké jsou jejich postřehy a požadavky," podotkl.


Po termínu pro připomínky obyvatel a zájmových uskupení budou na řadě dotčené orgány, ať už se jedná o památkovou péči, stavební odbor, životní prostředí, provozovatele sítí s jejich požadavky a připomínkami k možnostem revitalizace parku a okolí.


Jak bylo zmíněno, město ponechalo přípravu podkladů pro architektonickou soutěž na vedoucím stavebního odboru. „Už připravoval v minulosti dvě architektonické soutěže a má s tím nejvíce zkušeností. Necháváme to na něm, ale s tím, že má jasně stanoveno zbytečně s přípravou podkladů neotálet. Nicméně nikdo v tuto chvíli nedokáže odhadnout, jak komplikované a náročné mohou některé připomínky být a kolik času si vyžádá jejich rozbor, takže nechceme na druhou stranu ani vedoucího odboru svazovat konkrétním termínem," říká starosta Prachatic.


V každém případě je zřejmé, že co odejde jako podklad pro architektonickou soutěž, bude neměnné a lidově řečeno, přes to už nejede vlak. Jakmile budou komisí oceněny návrhy a vybrán jeden konkrétní k jeho realizaci, není možné už do něj jakkoliv zasahovat a město jej bude muset realizovat bez úprav. „Je nepřípustné říct, z toho návrhu se nám líbí to, z jiného něco jiného. Autorské právo je natolik silné, že pokud bychom chtěli návrh nějak upravovat, nemusíme získat souhlas k jeho realizaci vůbec a pokračovat na přípravě projektové dokumentace," zdůraznil Martin Malý s tím, že to je do určité míry nevýhodou architektonických soutěží.