Letošní písemné části maturit odeslaly školy hodnotitelům, kteří maturanty osobně neznali. Mělo to napomoci objektivnějšímu hodnocení společné části maturity. Mnoho studentů ale v podobném systému neuspělo, ačkoli to jinak byli po celou dobu studia premianti. V příštím roce se tedy maturita znovu změní.

Hodnocení písemných prací budou provádět znovu učitelé na školách. A ve společné části maturity se nebude povinně maturovat ze tří, ale stále jen ze dvou předmětů. Ředitel prachatického gymnázia Alexandr Zikmund tento postup chápe. „Rozumím ministru školství, že nechce maturitu rozšiřovat ve chvíli, kdy nemá jistotu, zda a v jaké podobě bude vůbec státní maturita existovat," řekl.

Také ředitelka Gymnázia a Obchodní akademie Vimperk Eva Piherová tento krok ministerstva chápe, ačkoli by sama uvítala, kdyby se mezi povinnými předměty objevila matematika. Podle ředitelky je navíc v pořádku, že si v příštím roce studenti nebudou moci vybírat z lehké a těžké varianty písemné části maturity. Dvě verze prý nejsou třeba. „Nezačal fungovat ten systém, který byl plánovaný, a to, že by vysoké školy nějakým způsobem výsledky těžší varianty testu zhodnotily při přijímání žáků. Ve chvíli, kdy si školy provádějí přijímací řízení samy, nemají dvě varianty smysl a nový systém bude spravedlivější," myslí si Eva Piherová.

Ředitel prachatického gymnázia ale upozornil, že systém jednotné maturity pro všechny školy, gymnázia i školy střední odborné, není šťastný. „Také v Německu mají systém maturit abitur a fachabitur, to znamená, že odborné školy mají parametry nastaveny jinak než gymnázia," řekl Alexandr Zikmund. Podle něho je sice jasné, že maturita bude mít pouze jednu variantu, neví se ale, jakým směrem se budou parametry posouvat. A zda bude v konečném výsledku zkouška pro žáky těžší či lehčí.

Oba ředitelé shodně vítají návrat hodnocení písemných prací maturitní zkoušky zpět učitelům na školách. Eva Piherová si tento fakt pochvaluje především proto, že učitelé i žáci budou mít znovu dostatek podkladů pro případnou zpětnou vazbu. „Když přišlo hodnocení z CERMATu, bylo třeba hodnocení komentováno dvěma větami, takže nebylo jasné, za co strhávají hodnotitelé body. Z pohledu žáka je to tedy jistě změna pozitivní," uvedla ředitelka vimperského gymnázia. Jedním dechem ale dodává, že pro učitele samotné bylo jednodušší, když písemné práce prostě odeslali hodnotitelům a přišly jim zpět až výsledky. „Podle mě by ale písemná práce mohla ze společné části vypadnout úplně, myslím, že test by stačil," uvažovala Eva Piherová.

Alexandr Zikmund je prý v otázce návratu hodnocení do rukou učitelů neutrální. „Pro učitele to bude určitě časově náročnější. A nemyslím tím jen samotné opravování, ale také řadu školení, která by k tomu museli učitelé absolvovat," domnívá se ředitel Gymnázia Prachatice.

V příštím roce se tak maturita potřetí změní. Další ročník maturantů se tedy bude muset připravovat na něco, s čím ještě nikdo nemá žádnou zkušenost. „Je to samozřejmě nepříjemné, ale mohu studenty ujistit, že i samotní učitelé se budou muset připravovat potřetí na něco jiného," uzavřel Alexandr Zikmund.