Sezení se konalo za účasti čtyř desítek baráčníků nejen z Prachatic, ale i celé X. župy, které řídila Věra Davidová, rychtářka Obce baráčníků Vitoraz. Nové konšelstvo, vedení baráčnictva v Prachaticích, složilo svůj slib.

Součástí programu sezení bylo čtení z minulého jednání, informace o novinkách, ale také kulturní program, ve kterém zazpívaly tetičky Jarmila Šímová a Marie Šímová, vystoupila vzdělavatelka Olga Korbelová. Starosta města Martin Malý informoval o investicích ve městě a věnoval také zhodnocení aktivit baráčníků. Vystoupili i hosté ze spřátelených organizací, jako Senioři ČR, MO Prachatice či Klubu vojenských důchodců. Důležité je informování o aktivitách prachatických baráčníků pod heslem „přestože je vás málo, tak se o vás hodně ví“. O udržování tradic se mluví i za hranicemi republiky nebo píše v bulletinu Jihočeský baráčník.

Hana Rabenhauptová