Za rozbor si firma účtuje stovky korun a na základě zjištění zhoršených výsledků doporučuje nákup filtrů za desítky tisíc korun.

„V případě pitné vody dodávané do vodovodního řadu provádějí provozovatelé prostřednictvím laboratoří rozbory ze zhruba šesti stovek míst Jihočeského kraje. Kromě provozovatelů vodovodů provádí nezávislou kontrolu kvality pitné vody i orgány ochrany veřejného zdraví, Zdravotní ústav nebo například Povodí Vltavy. V případě pochybností má zákazník možnost obrátit se na hygienickou stanici, která mu může poskytnout doplňující informace,“ vysvětlil Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje VaK JČ. Výsledky rozborů jsou k mání na webových stranách Vaku.