V Zahradní ulici v Prachaticích, která byla na den uzavřena, bylo jedno ze stanovišť vedle první pomoci, ukázce hasičů, kynologů, policie, či adiktologických služeb, měření tlaku, stanoviště s rotopedem a mechanickým vozíkem. Rotoped byl před několika lety zakoupen v rámci projektu MPSV pro prorodinné aktivity a slouží přes rok na různých místech stále. Mechanický vozík zapůjčilo Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. Prachatice.

Národní síť podpory zdraví ve spolupráci a s finanční podporou Ministerstva zdravotnictví ČR a Nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové opět od října realizují celorepublikový projekt pro seniory Rotopedtours a Pěškotours.

Od 1. – 31. října se v Prachaticích již několik let senioři zapojují ve svých organizacích i domovech do této kampaně. Do záznamových archů budeme psát ujeté kilometry. Hlaste své organizace, klub i jednotlivce u koordinátora HRabenhauptova@mupt.cz.

Cílem je povzbuzení seniorů ke zvyšování pohybové aktivity, jejich aktivizace, zvýšení sebejistoty i obecná podpora zdraví. Věk ani zdravotní stav nerozhoduje. V roce 2014 senioři opět společně objedou na rotopedech rovník!

Hanka Rabenhauptová