Co s ním bude, nikdo netuší, ale je na prodej. Za posledního tři čtvrtě roku tak policie opět nabízí areál bývalé pohraniční roty včetně pozemků a budov v Borových Ladách. A opět je cena komplexu nemovitostí nižší, nově činí 18 milionů korun.

Když v červenci loňského roku hledala jihočeská policie vhodného kupce, nabízela rotu v Borových Ladách za 38,2 milionu korun. Podle Jiřího Pečenky z Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje byla výše původní minimální ceny stanovena na základě znaleckého posudku s připočtením nákladů na posudek. „Stále platí, že pokud by o bývalou rotu projevila zájem Správa Národního parku Šumava, potažmo ministerstvo životního prostředí a doložilo smysluplný účel využití, bude jim nabídnuta k bezúplatnému převodu," potvrdil Jiří Pečenka, ale k podobnému kroku ze strany zmíněných státních institucí je spíše skeptický. Jak dlouho ještě může cena nabízených nemovitostí klesat, než se podaří najít vhodného kupce, nedokáže odhadnout. Připustil ale, že zájemce by byl, rozhodující je i pro něho ovšem právě cena. Přesto patří jihočeská policie v rámci České republiky k nejúspěšnějším, pokud jde o prodej nepotřebného nemovitého majetku.

Podobně vysoká částka je nyní jako minimální cena uvedena také u druhého areálu bývalé pohraniční roty, tentokráte ve Stožci. Tady je dokonce ještě vyšší a činí 41,1 milionu korun. „Zjevně může někomu připadat taková cena jako nesmyslná, nicméně my jsme povinni se při prodeji státního majetku řídit platnými zákony. Jedná se o první odprodej a v takovém případě nemůžeme stanovit cenu nižší, než jakou stanoví znalecký posudek s připočtením našich nákladů," zdůraznil Jiří Pečenka. Stožecká rota je po částečném využívání v minulosti již druhým rokem zcela opuštěná, když definitivně padl i záměr přebudovat ji na rekreační zařízení policie.

Pro malou šumavskou obec, kterou Stožec bezesporu je, nepřipadá koupě vůbec v úvahu. Podle starosty Martina Černého je cena obrovská. „Domnívám se, že to bude obdobný problém, jako v Borových Ladách," říká stožecký starosta. Navíc ve správním území Stožce to není jediná podobná nemovitost. „Druhou takovou rotu máme v Českých Žlebech. Ta sice nepatří policii, ale dnes už Středočeskému kraji, problém je ovšem velmi podobný. I kdyby obec měla zájem o odkoupení některé z nich, nemáme za sebou tak obrovské finanční zázemí, abychom si to mohli dovolit. Krom toho je rota ve Stožci dnes už v takovém stadiu, že uvést ji do provozuschopného stavu bude znamenat další značné investice," upozornil Martin Černý. Využití pro opuštěný areál si ale představit dokáže. Nabízí se zázemí pro turisty, přestavba na ubytování i záchranná stanice pro zvířata, některé z těchto záměrů již ale zájemci realizovali jinde.

S využitím, alespoň v určité kvalitě, pro turismus mají zkušenosti v Českých Žlebech. „Dokud to tam provozovala Střední škola Čáslav, jakž takž to ještě fungovalo, ale po převedení na Středočeský kraj už ne. Přitom tam našlo zaměstnání pět šest lidí přímo z místa," dodal starosta Stožce, podle kterého má z pohledu případného využití rota ve Stožci lepší podmínky. „Je sice stranou obce, ale je mnohem lépe dostupná, je v blízkosti železniční trati a prakticky pod ní vedou turisticky hodně využívané přístupové cesty jak na Nové Údolí, tak ke Schwarzenberskému kanálu," zdůraznil Martin Černý. „Kdyby měla obec dostatek finančních prostředků, nebo se našel silný partner, určitě by se tam dalo vymyslet něco smysluplného, co by navíc přineslo i nová pracovní místa pro lidi v obci, protože tady moc příležitostí není a za prací musejí dojíždět. Určitě by to přínos byl," dodal.

Staré roty:
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje nabídlo k odprodeji poprvé rotu v Borových Ladech 1. 7. 2011 za cenu 38,2 milionu korun. V následujících výběrových řízeních klesala její cena až na současných 18 milionů. Rotu ve Stožci nabízí policie nyní poprvé, a to za cenu 41,1 milionu korun.