Společnost Technické služby využívá prostory Kralovy vily k uskladnění různých druhů materiálů na základě nájemní smlouvy. Objekt je zabezpečen mechanickými ochrannými prvky a dveře jsou opatřeny zámky. Z ulice Nádražní je objekt oplocen a vjezdová brána a vstupní branka zabezpečeny visacími zámky.

Dne 12. května náš zaměstnanec zjistil, že boční vchodové dveře jsou otevřené a uvnitř vily je rozházený uskladněný materiál. Ihned po zjištění jsme kontaktovali Policii ČR, Městskou policii Prachatice a správce objektu - Městskou správu domů a bytů. Při dokumentaci škod bylo nahlášeno zřejmé poškození zámku a tedy násilné vniknutí do objektu. Dle mého laického pohledu tedy došlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vloupání. Proto bylo pro účely vyšetřování na můj příkaz vše ponecháno ve stavu tak, jak bylo nalezeno. Došlo k výměně poničeného zámku a zabezpečení bočních dveří posuvnou petlicí ze strany terasy. K dokladování případné škody na uskladněném materiálu v majetku města byl přizván zaměstnanec městského úřadu. Veškerý textilní materiál, který byl po celém objektu rozházený, byl původem od soukromé osoby. Tento materiál jsme stěhovali ve spolupráci se sociálním odborem městského úřadu a uskladnili v objektu vily. V původním nepoškozeném stavu byl vyprán, vyžehlen a uložen v igelitových obalech.

V sobotu 23. května v 15:36 hodin mě telefonicky kontaktovala paní zastupitelka Barbora Koritenská, že u objektu vily jsou otevřené boční vstupní dveře a v objektu je neskutečný nepořádek. Taktéž vznesla dotaz, zda je mi tento stav znám. O stavu jsem jí podal vysvětlen a informoval, že případ šetří Policie ČR. Nové pro mě bylo opětovné poškození zabezpečení bočních dveří. Kontaktoval jsem tedy městskou policii. V 16 hodin jsem s hlídkou městské policie dorazil k objektu vily. Paní zastupitelka Barbora Koritenská na místě již nebyla. S hlídkou městské policie jsme zjistili opětovné poškození zámku na vratech garáže (nešel odemknout), boční dveře se nám však nepodařilo otevřít, tudíž jsme se do objektu nedostali.

Večer 23. května jsem byl kontaktován panem starostou Martinem Malým. Starostu města jsem ujistil, že incident jsme 12. května oznámili Policii ČR, a ta událost vyšetřuje. Na základě mých informací starosta města informoval média.

V pondělí 25. května ráno naši zaměstnanci opět opravovali zabezpečení objektu. Do objektu došlo k opětovnému vloupání. Byly instalovány nové vložky zámkového zabezpečení. Zabezpečení objektu bylo opraveno okolo 10 hodin. Když naši zaměstnanci odjeli z areálu, bylo nám telefonicky spoluobčany oznámeno, že v objektu vily se nachází na terase neznámá osoba. Tu se podařilo městské policii zadržet a předvést k výslechu.

O klasifikaci případu jsem Policií ČR nebyl informován. Domníval jsem se proto, že naše oznámení je stále v šetření. Jak jsem již definoval, k ponechání tohoto stavu jsem měl alespoň domnělý, věcný důvod. Odmítám možné nařčení z porušování povinností při správě cizího majetku tím, že jsme neoznámili spáchání trestného činu. Stav interiéru jsme zdokumentovali již 12. 5. 2020 a dokumentaci můžeme předložit jako důkazní materiál. Tento stav je důsledkem spáchání trestného činu.

Celý život se snažím prosazovat a držet hesla „Na dobré lodi panuje dobrá nálada“. Pojďme se tedy pokusit zklidnit situaci a vytvořit takové podmínky, aby se veškeré záležitosti spojené se správou a chodem města dařilo řešit rychle, věcně a ve prospěch obyvatel města.