Na základě rozhodnutí rady města z minulého pondělí se tak Městská správa domů bude při přestavbě řídit studií navrženou Projektcentrem Vimperk. Ta počítá s vybudováním devíti malometrážních bytů s předpokládanými náklady 1,38 milionu korun. Fakt, že devět bytů má vzniknout za nižší cenu, je podle starosty Bohumila Petráška dán rozsahem stavebních úprav prostor bývalého dívčího internátu. „Zahrnují vybudování kuchyňského jádra, zazdění a vybourání jedněch dveří. S minimálními stavebními úpravami se tak využije současná vnitřní dispozice,“ ubezpečil starosta. Dražší varianta uvažovala o rozsáhlejších stavebních úpravách zahrnujících bourací práce a přestavby prostor na jednotlivé byty.

Vedení města již předjednávalo budoucí využití bytových jednotek s firmou Rohde&Schwarz. To potvrdil starosta i místostarostka také na jednání zastupitelů s tím, že v jednání je možnost, že by se společnost podílela na rekonstrukci formou předplaceného nájemného na dobu minimálně deseti let. Návrh firmy počítá s nájemným 40 korun za metr čtvereční, což je v současnosti maximální výše nájemného ve Vimperku a takovou částku hradí nájemníci v městských bytech v domech postavených před několika lety ze státní dotace v ulici Pod Pekárnou. Co ovšem při jednání zastupitelů konkrétně nezaznělo, byla celková plocha bytů, za kterou by touto cestou firma Rohde&Schwarz platila. Vedení města následně připustilo, že příspěvek firmy by uhradil náklady na rekonstrukci pouze v případě realizace levnější varianty. Pokud by tedy radní vybrali dražší projekt, zhruba stejně vysokou částku by musela Městská správa domů dát z vlastního rozpočtu.

A i u levnější varianty budou na přestavbu nejspíše náklady stejně vyšší. Podle starosty Petráška se totiž počítá s dalšími úpravami, které nebyly součástí zpracované studie. Ani jedna z navržených variant totiž nepočítala s výměnou oken a zateplením fasády. Předběžná kalkulace jen na výměnu oken se pohybuje kolem 170 tisíc korun. „Když už se do přestavby internátu pustíme a budou se provádět vnitřní úpravy, má výměna oken své opodstatnění,“ uvedla místostarostka Jaroslava Martanová.

Přestavba bývalého dívčího internátu má podle vimperské radnice spojit dva zájmy. Jedním je, aby společnost Rohde&Schwarz měla byty pro své zaměstnance, druhým, aby město využilo další část bývalé lesnické školy. Situaci, kdy by přestavba stála více peněz, než předpokládá studie a co nabízí v předplaceném nájemném společnost Rohde&Schwarz nyní, zatím vedení města neřeší. Podle Martanové je to věc k dalšímu jednání se zástupci firmy. Rada města nyní rozhodla o variantě, podle níž by se měla přestavba řídit. „Jakmile budeme znát konkrétní cenu za přestavbu, znovu budeme s vedením Rohde&Schwarz jednat,“ uvedl starosta. Podle místostarostky je optimální variantou to, že by společnost formou předplaceného nájemného uhradila celkové náklady na přestavbu.