„Vzhledem k letošním přívalovým dešťům se dokončení akce zdrží zhruba o čtrnáct dní, tedy do poloviny září. Důvodem akce je vytvoření zázemí pro rodiny, a to přípravou čtrnácti parcel pro výstavbu rodinných domů. Máme již hotový vodovod včetně přípojek, nyní nás čeká kanalizace a poté výstavba chodníků a komunikací,“ uvedl starosta obce František Mráz.