„Ředitelky obou mateřinek stanovily stejný termín na přihlášení dětí k předškolnímu vzdělávání. Budou to středa 13. a čtvrtek 14. dubna,“ upozornil vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu ve Vimperku Miloš Beneš. Upřesnil, že tak rodiče mají učinit ve středu mezi osmou a třetí odpoledne a ve čtvrtek mezi osmou a dvanáctou hodinou.


K tomu, aby mohly být děti do školky přijaty, je potřeba vyplnit formulář. Ten je k dispozici právě v jednotlivých školkách v ulicích 1. máje nebo Klostermannova.


Při podání žádosti se rodič musí prokázat platným občanským průkazem a osobně pak musí představit dítě, o jehož přijetí žádá. „O přijetí dítěte pak rozhodne ředitelka mateřské školy v souladu s platnými právními předpisy. Učiní tak do třiceti dnů od přijetí žádosti,“ doplnil Miloš Beneš s tím, že pravidla pro přijímání dětí jsou k nahlédnutí k dispozici v každé z mateřských škol.