Lidé ve městě sice respektují páskami ohraničený Štěpánčin park, současně se ale ptají, proč to město neudělalo už před pěti měsíci. Tedy pokud je stav jedenácti stromů skutečně natolik nebezpečný, jak se měl vyjádřit soudní znalec.

Úřední postup:Správní řízení bylo zahájeno 23. listopadu, oznámení bylo 22. listopadu a hned 30. listopadu se ke správnímu řízení přihlásil spolek Pelyněk. Následně až 10. února bylo vydáno rozhodnutí a do něj se spolek Pelyněk odvolal. Ještě před nabytím právní moci rozhodnutí je napadl odvoláním. V té chvíli je správní orgán povinen zpracovat k odvolání stanovisko a s celým spisovým materiálem je postoupit nadřízenému orgánu, v tomto případě odboru životního prostředí na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.


Jak uvedl starosta Prachatic Martin Malý, k zákazu vstupu do té doby nebyl opodstatněný důvod. „Závažnost celé situace nám potvrdil teprve právní zástupce města. Pokyn k uzavření parku jsem vydal ve chvíli, kdy nám právní zástupce sdělil, že by uzavření parku je za dané situace nejlepší řešení," říká starosta Malý.


Znalecký posudek měl odbor životního prostředí k dispozici od konce října loňského roku, vyjadřovala se k němu komise životního prostředí, následně si město vyžádalo ke znaleckému posudku názor odborníků z Agentury ochrany přírody a krajiny. „Když bylo jasné, že nebude možné porazit stromy v parku v době vegetačního klidu z důvodu odvolání spolku Pelyněk, museli jsme konstatovat, že situace je vážnější a zřejmě v krátké době ani vyřešena nebude. Proto jsme na doporučení právníka rozhodli o uzavření parku," doplnil Martin Malý.


Podle slov starosty postupovalo město i u Štěpánčina parku shodně, jako v jiných podobných případech, kdy má v ruce od dendrologa pouze doporučující stanovisko ke kácení. „Zavřít park není jen tak. Pokud někdo vydá doporučení, pak se ptám, zda je to skutečně natolik vážné. Existují jasně dané procesní úkony v rámci výkonu místní správy i státní správy na městském úřadě. Pokud se nejedná o příkaz nebo nařízení, což má zcela jinou váhu a dává zcela jiné pravomoci, jsou běžné správní postupy. A ty byly dodrženy naprosto stejně, jako v případě kácení jiných stromů, kde se někdo odvolá a kde dendrolog dává doporučení k pokácení," dodává starosta Malý.


Uzavření parkuZákaz vstupu do Štěpánčina parku vydal starosta Prachatic Martin Malý v úterý 22. března. Zákaz vstupu stanovil z důvodu havarijního stavu některých stromů do odvolání.
Dendrolog doporučil kácení jedenácti stromů a město požádalo o kácení. Proti němu se odvolal spolek Pelyněk.

Zastupitel Robert Zeman tvrdí, že šlo o zbytečné gesto. „Podle mého názoru se neměla zbytečně prodlužovat lhůta řešení, co se Štěpánčiným parkem. Měli se pozvat jak odborníci, tak amatéři, a navrhnout evoluční řešení, co s parkem jako komplexním celkem. Znalosti máme, víme, že některé stromy mohou být nebezpečné. Mohlo se najít společné řešení na základě posudků," popsal možný postup. „Prostě to chce plán na celkovou revitalizaci také společně s veřejností. Vždyť lze udělat každý rok třeba kousek. Někde vysadit strom již vzrostlý, aby byl zachován stávající ráz. Jinde začít s nižší zelení, a to na základě návrhů, s nimiž budou souhlasit laici i odborníci," uzavřel.