„Letos byla opravena část komunikací v majetku obce. Jejich stav byl jeden z nejhorších v okrese. Hrozilo, že by mohla být paškozena projíždějící vozidla. Celkové náklady na akci byly zhruba ve výši čtyři miliony korun. Finanční spoluúčast obce činila čtyři sta tisíc korun,“ uvedla starostka obce Helena Machovcová. Nové komunikace tak budou pro řidiče mnohem bezpečnější.

Deník/Lukáš Vlk