„Cílem první fáze je oprava dvou nevyhovujících cest v našich přilehlých částech. Konkrétně se jedná o cestu ze Spůle do Onšovic a z Předenic na Samoty. Obě komunikace jsou již téměř dvacet let staré a proto je jejich stav velice špatný. Celkové náklady odhadujeme na částku kolem šesti milionů korun,“ uvedl starosta obce Stanislav Chval.