O plánované modernizaci úseku silnice II/145 jsme před časem již informovali. Ta právě začala a trvat by měla nejpozději do 20. července.

Řidiči musejí počítat se zdržením několika minut bez možnosti využít tradiční objízdnou trasu kolem Velkého Boru. „Vzhledem k tomu, že ještě nejsou hotovy opravy silnice ve Velkém Boru a mostu v Protivci, nebylo možné stanovit po dobu opravy objízdné trasy. Proto bude doprava vedena po opravovaném úseku vždy jedním jízdním pruhem a provoz bude řízen světelnou signalizací," upozornil za Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice Martin Grožaj.

Alespoň se podle jeho slov podařilo zkrátit úsek řízený světly na co nejmenší vzdálenost, takže čekání u světel nebude dlouhé. Nicméně s několikaminutovým zdržením počítat řidiči mají. „Na zelenou je interval nastaven na tři minuty, červená pak bude svítit šest minut. Po určitou dobu na obou stranách, aby se celý řízený úsek vyčistil od vozidel a nedošlo k nějaké kolizi," upozornil zástupce silničářů.

O tom se v pátek přesvědčil i redaktor Prachatického deníku přímo na místě. Intervaly byly dokonce ještě kratší, ale nutno podotknout, že jsme čas měřili v době, kdy se semafory postupně posouvaly tak, jak se firmě dařilo dokončovat práce na stanoveném úseku.