Vedení města posvětili zastupitelé uvolnit více než osm set tisíc korun na obnovu a údržbu kulturních památek, přes dvě stě tisíc na podání žádosti o dotaci na projekt odvodnění letního sportovního areálu a 1,121 milionu korun na rozšíření varovného systému obyvatelstva.

Vimperk uspěl s žádostí o dotaci u Jihočeského kraje na opravu kaple čtrnácti svatých pomocníků, kostela sv. Bartoloměje a výměnu oken v jedné z budov městského úřadu na náměstí Svobody. „Podíl města činí 812 tisíc korun, kraj přispěje dotací ve výši sedmdesát procent,“ vysvětlila vedoucí finančního odboru Jana Králová.

A vlastní prostředky hodlá město šetřit i v případě rozšíření varovného systému. Ten chtějí Vimperští rozšířit i do všech osad s přispěním dotace ministerstva životního prostředí. „Rozhodli jsme, že bychom podali žádost, abychom mohli náš varovný systém dál rozšířit o osady. Konkrétně se jedná o pořízení varovných hlásičů a softwaru, který by rozšířil existující digitální povodňový plán. Navržená částka je rozpočtová, výsledná bude záležet na výsledku výběrového řízení a předpokládáme, že bude výrazně nižší,“ podotkl místostarosta Jiří Cais. Pokud dotace vyjde, nové bezdrátové hlásiče se objeví ve čtrnácti osadách a místních částech.