Je tak trochu raritou mezi obdobnými spolky. Přestože existuje zhruba dva roky, jeho historie sahá mnohem dál. Vznikl totiž ze dvou již existujících souborů, mladší Radosti a staršího Přátelství. I dnes ale platí jednotící smysl seskupení, který je patrný i z názvu, rozdávají radost a přátelství.

„Přátelství existuje více než třicet let. Začínal jako ženský, pak smíšený sbor pod vedením Vaška Svobody. Po roce 1989 začínali lidé odcházet za prací, taky už za podobné aktivity nebyly čárky, takže se počet členů sboru trochu zmenšoval a také věkový průměr se zvyšoval. V tom okamžiku jsme začali uvažovat o tom, že bychom vyhledali podobný spolek, se kterým bychom se spojili. Věděli jsme o souboru Radost, který působil při městské organizaci svazu důchodců, a tak jsme si patnáctého října 2007 při kávě daly slovo s Jaruškou Kadlecovou a řekly si, že to zkusíme společně,“ popisuje začátky nového spolku jeho sbormistryně Emilie Popielová.

Dokážeme to také

V té době ještě ve sboru působila stejně, jako ostatní členové Přátelství, jako sborová zpěvačka. Teprve vývojem času se dostala k tomu, že, jak sama říká, začala mávat rukama. „Musela a my jsme za ni byli velice rádi. V začátcích totiž souboru chyběl sbormistr,“ říká vedoucí sboru Radostné přátelství Jaroslava Kadlecová. I ona zavzpomínala na počátky druhé části Radostného přátelství, sboru Radost. „V roce 1995 vznikla v Prachaticích Městská organizace svazu důchodců, kde jsem pracovala od začátku. Na naše páté výročí nám přišel zazpívat sbor z Českých Budějovic. Byl to sbor Rozmarýn složený vesměs ze samých učitelek. Na výboru jsme si pak řekli, když to svedou oni, proč bychom to nedokázali i my,“ vzpomíná Jaroslava Kadlecová, která sama působí devatenáct let v dalším sboru Česká píseň. A tam také začala lovit členy pro radost. „Mezi prvními byla Vlasta Benešová, jako sólová zpěvačka byla na roztrhání. Doprovázela nás Libuška Holecová. Navíc jsme zpívali bez rozdělení na hlasy, to jsme neuměli. Postupně jsme získávali další členy, takže nás bylo dvanáct. Ale pořád nám chyběl někdo, kdo by nás vedl,“ vysvětluje Jaroslava Kadlecová jeden z důvodů, proč nakonec vypukla ona malá říjnová sborová revoluce vedoucí ke spojení dvou pěveckých sborů.

Momentálně má Radostné přátelství necelých třicet členů, ne všichni ale aktivně vystupují a ne všichni jsou pouze z Prachatic. Rozdávat radost pomáhají a pravidelně dojíždějí na zkoušky a vystoupení i členové z Volar, ze Lhenic nebo Husince. Mužských hlasů je ale v souboru stále jako šafránu.

Prosadit se mezi ostatními sbory se Radostnému přátelství daří. „Máme snad docela dobrou pověst. Jsme soubor, který je pod hlavičkou Městské organizace svazu důchodců, takže vystupujeme především na jejich akcích a pak také na dalších kulturních pořadech po městě. Máme za sebou ale také dvě vystoupení na výstavě Hobby v Českých Budějovicích, i když v Prachaticích vystupujeme nejčastěji,“ shrnula Emilie Popielová.

Více hlasů ladí

Na rozdíl od ostatních sborů vystupuje Radostné přátelství bez doprovodu, takzvaně akapela. „Doprovod nahrazujeme vícehlasým zpěvem. Byla jsem ráda, že se mi podařilo na začátku přesvědčit sbor, že dokáží zpívat nejen dvojhlasně. Dnes zpíváme i trojhlasy a máme z toho radost,“ říká Emilie Popielová. Jako sbormistryně má na starost sestavování repertoáru. „Hledám, sháním, hodiny prolistovávám zpěvníky a party. V krajním případě, pokud najdu písničku, která je zajímavá a je v jednom hlasu, pokouším se ji rozepsat pro více hlasů. Vycházím při výběru i z toho, co jsme schopni zazpívat a co třeba zase moc nezpívají ostatní sbory,“ popisuje sbormistryně. Jelikož Radostné přátelství vystupuje pravidelně při sezonních výstavách prací prachatických seniorů, součást repertoáru tvoří také písně odpovídající Velikonocům a Vánocům. Ale hlavní podíl v repertoáru tvoří hlavně lidové písničky. Dnes jich má Radostné přátelství ve svém rejstříku kolem padesáti, včetně Komáři se ženili, s níž sbor začínal.

Ještě třikrát

Do konce roku vystoupí radostné přátelství ještě třikrát. „Poprvé to bude 9. prosince od 14 hodin v Domově seniorů Mistra Křišťana. Pak nás čeká velice důležitý adventní koncert 13. prosince na Velkém náměstí od 18 hodin a s letošní koncertní sezonou se rozloučíme 16. prosince od 14 hodin v sále Národního domu,“ pozvala všechny na poslední vystoupení Radostného přátelství jeho vedoucí Jaroslava Kadlecová.