Zatímco od znovuobjevení stropu v roce 1997 jsme mohli vidět pouze malý kousek stropu odkrytý v sondě, nyní můžeme znovu obdivovat strop v plném rozsahu, se všemi dochovanými detaily.

I přes poškození stropu mohutným požárem Horního zámku v roce 1857, je většina motivů stále rozeznatelná. Na stropě tak znovu můžeme obdivovat rostlinné motivy, zvířata, postavy, města i hrady. „Na stropě teď znovu objevujeme kouzelné motivy, například lasičku, jednorožce, hořící město, myslivce nebo volavku. Po odkrytí stropu bude nyní následovat jeho ochránění textilií během restaurování výmaleb na stěnách a příští rok samozřejmě čištění a restaurování stropu samotného,“ vysvětluje kastelán zámku Vojtěch Brož.

Strop nechali na počátku 17. století vybudovat tehdejší majitelé zámku, Novohradští z Kolovrat. Spolu s dochovanou renesanční výmalbou měl zdobit obytné místnosti severovýchodního křídla Horního zámku. Naposledy ho tak vcelku spatřili zřejmě zaměstnanci Schwarzenbergů, když strop opravovali po již zmiňovaném požáru Horního zámku v roce 1857.

Restaurování stropu je součástí probíhajícího projektu obnovy Horního zámku, na který zámek získal více než 110 milionů korun, z nichž pětaosmdesát procent je pokryto EU.

Zatím strop dělá radost především restaurátorům a zaměstnancům zámku, návštěvníci si jej budou moci přijít prohlédnout na nově otevřené prohlídkové trase od roku 2021.