„Vybrali jsme firmu z Tábora, která splnila naše požadavky a nabídla zároveň dobrou cenu,“ uvedla starostka městyse Lhenice Marie Kabátová.
Na zateplení a výměnu oken získal městys dotaci ze Státního fondu životního prostředí. „Získali jsme přes devět milionů korun, celková částka potřebná na opravy je však šestnáct milionů. Pokrýt celkové náklady nám pomohl překlenovací úvěr,“ informovala starostka Lhenic Kabátová.

Smlouva je podepsaná, dělníci jsou již na místě, s pracemi se začalo ve školních dílnách, počítačové učebně a spojovací chodbě. „Prostory jsme vybrali záměrně, aby práce tolik nenarušovaly výuku, která ještě probíhá,“ upřesnil ředitel lhenické základní školy Karel Bican.

Po skončení první etapy následuje další, do níž je zahrnuta rekonstrukce tělocvičny. Při plánování prací škola počítala s tím, že sportovní činnosti se mohou už odehrávat venku, a tím se dokáží žáci vyhnout pracím v tělocvičně.

V období letních prázdnin, kdy už opravy nebudou narušovat výuku žáků, začnou opravy v mateřské škole, školní jídelně a hlavním pavilonu.