V Zámecké jízdárně v Českém Krumlově se konala v úterý 14. května slavnost, při které se rozlehlý sál zaplnil univerzitními hodnostáři řady českých vysokých škol, zástupci všech fakult Jihočeské univerzity i dalšími hosty. Nový rektor Jihočeské univerzity profesor Pavel Kozák byl slavnostně uveden do funkce, kterou rozhodnutím prezidenta republiky zastává od 1. dubna 2024. Skvostný řetěz, který byl novému rektorovi předán jako symbol vedení školy, dosud nosil nyní již minulý rektor Bohumil Jiroušek.

Bohumil Jiroušek se loučil s tím, že slovo inaugurace znamená převzetí těžkého úkolu, kterým nesporně vedení univerzity je. Zmínil i nedávnou dobu a poděkoval všem spolupracovníků i studentům, za to, jak škola zvládla období koronaviru, za něhož ji přebíral. Doplnil, že když hledal něco vtipného, co by souviselo s funkcí rektora, našel statistiku, která říká, že nový rektor je osmým v řadě, čtvrtým narozeným v jižních Čechách. „A ze statistiky plyne, že rektoři narození v jižních Čechách vydrží ve funkci déle, než ti narození jinde,“ upozornil Bohumil Jiroušek a připojil, že přeje novému rektorovi, aby to platilo i pro něj.

Inaugurace rektora Pavla Kozáka v krumlovské zámecké jízdárně.Inaugurace rektora Pavla Kozáka v krumlovské Zámecké jízdárně.Zdroj: Jihočeská univerzita

Pavel Kozák vysvětlil, proč se slavnostní akt koná v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově a ne v Českých Budějovicích. Důvodem je velká rekonstrukce hlavní auly Jihočeské univerzity. Když se pak hledalo náhradní místo, byla vybrán jízdárna v České Krumlově i proto, že v České Krumlově sídlili Rožmberkové. A v jejich službách slavní rybníkáři přetvořili krajinu jižních Čech a zaplnili ji mnoha rybníky a několika rybničními soustavami, což nový rektor vnímá tím více, že do čela školy přišel z Fakulty rybářství a ochrany vod.

Nový rektor zdůraznil, že pro univerzitu a její vědeckou činnost je klíčové partnerství s Akademií věd České republiky, která má v regionu několik pracovišť. „Partnerství s akademií věd nám umožňuje držet vědu na univerzitě na špičkové úrovni,“ zdůraznil Pavel Kozák. Doplnil, že univerzita má ale významné postavení i v profesním vzdělávání ve zdravotnických a sociálních oborech, v učitelství, zemědělství, rybářství nebo ekonomii.

Loňský budějovický majáles.
V Budějovicích začal hon na mafiány. Zátah se koná přímo v ulicích

„Jihočeská univerzita patří mezi špičkové vědecké instituce a výzkum v oblasti ochrany životního prostředí, biologie, rybářství, vodního hospodářství a dalších disciplín kvalitně pokrývá i díky svým výzkumným infrastrukturám od Vodňan, přes Papuu Novou Guineu až po polární centrum na Svalbardu. Tento výzkum má nejen lokální, ale i globální dopad a přináší inovativní řešení pro současné i budoucí generace,“ řekl Pavel Kozák.

Inaugurace rektora Pavla Kozáka v krumlovské zámecké jízdárně.Inaugurace rektora Pavla Kozáka v krumlovské Zámecké jízdárně.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Pavel Kozák také poděkoval předchůdcům, díky nimž je Jihočeská univerzita zdravou a ambiciózní institucí s mnoha vynikajícími úspěchy a ocenil i spolupráci se samosprávou, zaměstnavateli a středními školami, která je pro univerzitu důležitá i do budoucna. Po slavnostním projevu rektora bylo představeno i nové vedení Jihočeské univerzity.

Slavnostní inauguraci byla přítomna řada hostů z akademické a vědecké obce nebo třeba veřejné správy, profesorka Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd České republiky, rektoři dalších univerzit nebo vysokých škol - Mendelovy univerzity Brno, Vysoké školy báňské - technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity, Technické univerzity Liberec, Západočeské univerzity nebo Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice a zástupci Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Masarykovy univerzity, Univerzity Palackého, Univerzity Pardubice, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Vysoké školy polytechnické Jihlava, Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, Univerzity Hradec Králové. Mezi hosty byli přítomni i jihočeští poslanci, jihočeský hejtman Martin Kuba nebo primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová. Celkem bylo v Zámecké jízdárně na tři sta hostů.

Inaugurace rektora Pavla Kozáka v krumlovské zámecké jízdárně.Inaugurace rektora Pavla Kozáka v krumlovské Zámecké jízdárně.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy Radka Wildová uvedla, že nový rektor je zkušeným manažerem a ocenila jeho vizi budoucnosti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Pan rektor Kozák kandidoval s vizí univerzity, která bude transparentní v hospodaření, rozhodování a v komunikaci s veřejností. Jsem přesvědčena, že výzvu řídit univerzitu v souladu s tímto vytyčeným cílem díky svým bohatým zkušenostem nejen z akademického prostředí zvládne s přehledem a těším se na konstruktivní a přátelskou spolupráci,“ uvedla Radka Wildová.

Novému rektorovi Jihočeské univerzity poblahopřál i hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. „Tak výrazná podpora ze strany Akademického senátu svědčí o velké důvěře a já jsem přesvědčen, že všechny profesní výzvy, které vás v nadcházejícím období čekají, s radostí přijmete. Jsem totiž přesvědčen, že máme stejný cíl. Aby byla Jihočeská univerzita značkou, kterou budou její absolventi nosit s hrdostí a při výběru vysoké školy bude vždy první volbou. Moderní a transparentní vedení univerzity, které jste slíbil, je nejen potřebné, ale také vítané. Věřím, že Vaše bohaté akademické zkušenosti a vášeň pro vzdělávání povedou naši jihočeskou univerzitu k dalším úspěchům a její pověst vynikajícího zázemí pro studenty i výzkumníky bude pod vaším vedením jen posílena. Vážený pane profesore, přeji vám mnoho úspěchů v nové funkci a jsem přesvědčen, že spolupráce mezi Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou bude plodná a prospěšná pro celý region,“ zmínil ve svém projevu hejtman Martin Kuba.

Inaugurace rektora Pavla Kozáka v krumlovské zámecké jízdárně.Inaugurace rektora Pavla Kozáka v krumlovské Zámecké jízdárně.Zdroj: Jihočeská univerzita

Dalším gratulantem byla primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích získává v novém rektorovi světově uznávaného vědce a výborného manažera, který se již osvědčil jak v roli ředitele výzkumného centra CENAKVA, tak v pozici úspěšného děkana Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Chtěla bych popřát panu profesorovi Kozákovi a jeho týmu, aby univerzita v jejich rukou vzkvétala a rozvíjela se, neboť z toho bude mít velký prospěch nejen naše univerzitní město, ale i celý region Jižní Čechy. Jako primátorka statutárního města České Budějovice vnímám, jak velmi univerzitní prostředí kultivuje naši občanskou společnost, jak díky univerzitě a jejím studentům je naše město věčně mladé a díky vědeckým týmům na katedrách, v ústavech či v jejích laboratořích má naše město světový věhlas,“ zmínila Dagmar Škodová Parmová.

Slavnostní atmosféru inaugurace nového rektora umocnil na závěr krátký hudební program Kvartetu 4 YOU a tradiční Gaudeamus igitur v podání trubačů.