„Loňský počet 191 lidí jste překonali,“ potvrdil při vyhodnocení Luboš Rafaj 
z pelhřimovské Agentury Dobrý den, která bděla nad výsledky, ale zaplněné volarské náměstí napínal a konečné číslo nevyřkl, jen napověděl: „Minimálně některé dílčí rekordy jste překonali.“

Nejstarším účastníkem průvodu byl Miroslav Svoboda (81 let), který však rekord nevytvořil. „Nejstarší účastnicí stále zůstává Růžena Heningerová, které bylo v době konání slavností devadesát let,“ připomněl Luboš Rafaj.

Další rekordy již Volarští mají. „Z největší dálky přijela rodina Napolitano z Mungana u Neapole, což je 1373 kilometrů. Dalším rekordem je nejmladší účastník průvodu 
v dřevácích. Tím je Matěj Pátek, je mu přesně třináct dní,“ dodal zástupce agentury, ale následně všechny přítomné zklamal: „Celkem bylo v průvodu 209 lidí, takže rekord 
z roku 2010 překonán nebyl.“

„Nevadí, že rekord nepadl. Myšlenkou slavností je setkat se a je nádherné, že na takové setkání přijedou lidé až z Itálie,“ dodala starostka Volar Martina Pospíšilová s tím, že rekord určitě časem padne.

Volarští však ustanovili rekord úplně nový. Na společný běh na 50 metrů vyrazilo 
123 lidí a všichni se dostali pod jednu minutu.