Zatím rekordní počet volebních stran, které kandidují v říjnových komunálních volbách v Prachaticích a ve Vimperku, znamená také rekordně velký hlasovací lístek. V obou městech budou mít voliči všechny kandidáty na hlasovacím lístku o velikosti A2, což je papír o šířce 42 a výšce 59,4 centimetru, poskládaný do rozměru klasického listu A4.

Volební komiseVe Vimperku i Prachaticích je minimum 7 členů volebních komisí. Ve Vimperku, kde kandiduje 11 volebních stran, by tak mohlo v sedmi okrskových volebních komisích být až 84 lidí, v Prachaticích při 12 volebních stranách v devíti komisích až 117 lidí.


Ani v Prachaticích, ani ve Vimperku nebyl problém s nedostatkem zájemců o práce v okrskových volebních komisích. „V Prachaticích bude při komunálních volbách pracovat celkem devět volebních komisí, což odpovídá počtu volebních okrsků. Čtyři komise budou devítičlenné a pět komisí bude mít osm členů, a to včetně zapisovatelů, které jmenuje starosta města," říká Eva Kuttenbergová z odboru vnitřních věcí MěÚ Prachatice. Minimální počet členů volebních komisí zde byl stanoven na sedm.


A stejný minimální počet je také ve Vimperku. Tam letos kandiduje jedenáct volebních stran a jejich zájem delegovat své zástupce do volebních komisí byl ještě větší. „Některé komise mají jedenáct členů včetně zapisovatele, jinde je devět členů," potvrdila vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Vimperk Veronika Čermáková. Do volebních komisí tak ve Vimperku usedne celkem 68 lidí. Narozdíl od Prachatic ale pravděpodobně dva víkendy po sobě. Vimperk totiž čekají také doplňující volby do Senátu ČR. První kolo je spojeno s komunálními volbami, případné druhé se koná týden po té.