"Zde se nachází pracoviště dopravně správních agend Městského úřadu Prachatice. Ve vstupní hale bude nově dispozičně upraven prostor pro vyřizování žádostí občanů. Vzniknou zde tři samostatné odbavovací přepážky a rozšířené pracoviště pro zpracování podaných žádostí. Tímto řešením by mělo dojít k plynulejšímu odbavení žadatelů a rovněž ke zlepšení podmínek jak pro čekající občany, tak i pro zaměstnance," uvedl Zdeněk Filip vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Prachaticích.

S ohledem na skutečnost, že veškeré stavební úpravy budou dobu rekonstrukce prováděny bez omezení provozu současných pracovišť, žádá Zdeněk Filip občany o větší míru tolerance z důvodu přechodně zmenšených prostor. Práce budou dokončeny do 30 dnů od zahájení prací.