V historické baště bylo mimo jiné opraveno původní schodiště, součástí oprav byly i interiérové úpravy v kamenné části bašty. Další etapou byla přístavba k baště, ve které bude samotné centrum. V tuto chvíli dělníci pracují na vzduchotechnice.
Peníze na opravy se hospici podařilo získat z několika zdrojů, finance poskytla Nadace Občanského fóra, z grantových prostředků přispěl Jihočeský kraj a podílí se i samotné město Prachatice.
„Dohromady se nám podařilo získat přes milion korun, které jsou na tuto opravu potřeba,“ poznamenal Robert Huneš.
Jakmile bude centrum dokončeno, měli by se v něm vzdělávat nejen lékaři, ale i zdravotní sestry a ošetřovatelé. „Chceme, aby sloužilo pro zdravotníky nejen z prachatického regionu, ale z celého Jihočeského kraje. Takové zařízení, zaměřené přímo na zdravotníky, tu zatím chybí,“ dodal k plánovanému zařízení Robert Huneš.