Celkové náklady na rekonstrukci jsou v předpokládané výši 8 389 220 korun. „Náklady jsou zvýšené, tato cena vzešla z výběrového řízení a poptávkových řízení,“ poznamenala k navýšení starostka Ivana Vlková.