Řešení ulice s plně vydlážděnými pásy okolo silnice bylo zvoleno podle přání obyvatel ulice. Jde o bezúdržbové řešení, silnice je asfaltová a chodníky vydlážděné. To, jak ulice vypadá, je vidět na obrázku A.

Duhová ulice v Prachaticích - varianta A

K výběru nebyla ale varianta B, kterou zpracoval architekt Jakub Nepustil až následně s tím, že podle jeho názoru měla být jako možnost předložena spolu s variantou A nejen samotným obyvatelům ulice, ale široké veřejnosti, protože se jedná o veřejný prostor přístupný všem a financovaný z veřejných financí. 

Duhová ulice v Prachaticích - varianta B

Jakub Nepustil, architekt z Prachatic, ještě pro Prachatický deník dodal, že řešení není v souladu s požadavky Strategického plánu rozvoje města v ohledu nakládání se srážkovými vodami a zvýšením ochrany města proti povodním a přívalovým dešťům.

Ptáme se proto: Domníváte se, že by varianta B byla příjemnější k pobytu, ohleduplnější k životnímu prostředí a umožňovala více sociálních kontaktů?

Svůj názor můžete vyjádřit v anketě níže s otázkou: Kterou variantu byste si vybrali vy? Hlasovat můžete také na facebookové stránce Prachatického deníku.