„Tato změna v názvu u veřejnosti vyvolala řadu předsudků,“ říká Martina Kokořová, ředitelka Střední odborné zdravotnické školy a Středního odborného učiliště Český Krumlov. „Pro názorný příklad uvádím ty, které jsou nejčastěji zmiňované: zdravotnický asistent není zdravotní sestra, je to pomocná síla! Zdravotnický asistent nemůže dělat odborné výkony, nesmí pracovat sám! Zdravotnický asistent musí po maturitě dál studovat, nezaměstnají ho!“

Uvedená tvrzení jsou podle Martiny Kokořové velmi nepřesná a zavádějící. „Podle právních předpisů je zdravotnický asistent se svými kompetencemi plně zahrnut mezi střední zdravotnický personál a profesionálně provádí řadu odborných výkonů,“ upozorňuje. „Zdravotnický asistent i ošetřovatelka jsou naprosto zodpovědnými a samostatnými členy zdravotnického týmu.“

Práce ve zdravotnictví je formou životní a pracovní jistoty, dodává ředitelka školy. „Životní úroveň společnosti je posuzována i podle odbornosti a dostupnosti zdravotní péče. S tím, jak se bude zvyšovat životní úroveň, poroste i poptávka po odborně vzdělaném zdravotnickém personálu.“ V oboru ošetřovatelství, což je dnes samostatný vědní obor, lze dosáhnout i vysokoškolského vzdělání. „Oborů a specializací je nepřeberné množství a prakticky orientovaná zdravotní škola může být skvělým odrazovým můstkem pro další studium,“ přibližuje další z přínosů studia zdravotnické školy. „Studenti se nemusejí obávat, že budou mít problémy s pracovním uplatněním. Populace stárne, zvyšuje se výskyt civilizačních chorob a povolání sestry bude vždy důležité.“

Podle Martiny Kokořové má tato práce neoddiskutovatelnou prestiž. „Je nádherná a náročná zároveň. Ve zdravotnictví je dlouhodobě vysoká poptávka po kvalitním zdravotnickém personálu a aktivní a motivovaní lidé si dokáží najít pracovní uplatnění podle svých představ,“ dodává.

Střední odborná zdravotnická škola a Střední odborné učiliště Český Krumlov otevírají pro r. 2018/19 tyto obory:
Čtyřletý obor s maturitní zkouškou:Zdravotnický asistent; Termín jednotné přijímací zkoušky: 12. a 16. 4. 2018; Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celk. počtu bodů.
Tříleté obory s výučním listem: Ošetřovatel/ka; kuchař-číšník; prodavač/ka; zedník; truhlář; tesař; klempíř.
Přijímací zkouška se nekoná.
Dvouletý obor:Pečovatelské služby; Přijímací zkouška se nekoná.