Hana Vojtová ze setkání s Lore Wehnerovou a jejími aktivizačními praxemi a prostudování různých metod přístupu k seniorům se začala věnovat smyslové aktivizaci a dala domovu seniorů nový směr. V roce 2015 založila Institut Smyslové aktivizace s cílem aktivizační koncept vyučovat a šířit do praxe dalších geriatrických zařízení prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů.

Knihu Jak (ne) přesadit starý strom napsala Hana Vojtová po deseti letech strávených se Smyslovou aktivizací. V knize popisuje konkrétní příběhy, ukazuje jak „smyslovka“ je důležitá a promyšlená koncepce péče a také jak ji lze uplatňovat i při domácí péči.

U křtu byli lidé, kteří se na knize podíleli – autorka Hana Vojtová, fotograf Karel Rabenhaupt, odpovědná redaktorka Petra Hanáková, sestra Benedikta, Ivo Apfelthaler (Jablečňák) a ilustracích se podílel Lukáš Vojta.

Hana Vojtová se narodila v Prachaticích. Studovala na Ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Do české praxe zavedla Smyslovou aktivizaci, kterou dále rozvinula v Koncept Smyslové aktivizace a iniciovala vznik Institutu Smyslové aktivizace. Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci Ceny Olgy Havlové v roce 2015 Haně Vojtové udělil Poděkování za vynikající realizaci projektu, vznikající vedení domova seniorů a lektorování Konceptu Smyslové aktivizace. Hana Vojtová je ředitelkou Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích.

Hanka RH+ Rabenhauptová