Ministr poděkoval panu Krejčímu za jeho dosavadní práci v čele NP a vyjádřil přesvědčení, že jeho odborné znalosti a zkušenosti bude možné v budoucnu využít při jiné činnosti i v rámci resortu životního prostředí.
František Krejčí se rozhodl rezignovat, aby jeho osoba nebránila postupu dalších jednání o nové koncepci NP Šumava, o které je přesvědčen, že jde správným směrem a dohodě o budoucím uspořádání NP Šumava.
Ministerstvo životního prostředí prozatímně pověřilo vedením Správy parku Ing. Zdeňku Šartnerovou, vedoucí ekonomické sekce a náměstkyni ředitele.
Výběrové řízení na místo ředitele Správy NP a CHKO Šumava bude v nejbližší době vyhlášeno tak, aby se nový ředitel mohl ujmout funkce nejpozději k 1. lednu 2011.
František Krejčí byl jmenován ředitelem NP a CHKO Šumava dne 30. března 2007 tehdejším ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem.