Vedením Kulturních a informačních služeb je nejméně na měsíc radou pověřena Vladimíra Čapková. Stávající ředitelka KIS Jaroslava Vlčková včera ukončila pracovní poměr a nastoupila do řádného důchodu.
Místostarosta Robert Zeman Deníku potvrdil, že výběrová komise navrhla radě jednoho kandidáta, ale následně se přišlo na to, že jeden kandidát neoprávněně ze hry o ředitele KISu vypadl. Podle našich informací totiž osm kandidátů odevzdalo přihlášku do výběrového řízení na podatelnu úřadu. Ten devátý ho zaslal poštou. Udělal to včas, ale komise zasedla příliš brzo, a tak se jí poslední přihláška dostala na stůl až po té, co byly všechny ostatní obálky s přihláškou otevřeny a zaevidovány. Osm adeptů pak bylo pozváno na ústní pohovor a podle toho se komise rozhodovala. „To byla naše chyba a chtěli jsme jí napravit. Také proto radní při schvalování programu jednání odsouhlasili, že o výběru na post ředitele nebudou v pondělí vůbec diskutovat,“ upřesnil Zeman.
V bodě různé ale jeden z radních navrhl, aby se výběrové řízení na ředitele KISu zrušilo úplně, což ostatní přítomní nakonec odsouhlasili. „U toho jsem nebyl a nemohu říci podrobnosti. Zápis z jednání není ověřen a informace mám zatím jen neoficiální,“ doplnil včera Robert Zeman s tím, že zatím ani neupřesní jmenovité hlasování radních.
Mělo by tak opětovně dojít k vypsání nového výběrového řízení. To ale mohou udělat pouze radní, a ti se sejdou zřejmě 12. března.