Po dvaceti letech nevyužívání a chátrání nabízí Správa NP Šumava k odprodeji jediný objekt, který zůstal stát v areálu bývalé roty pohraniční stráže v obci Kvilda. Ta sice již s minulým vedením správy jednala o možné směně pozemků v areálu a společném využití zbylého objektu, dokonce má vypracovaný projekt na revitalizaci plochy bývalé roty, nic z toho ale zatím není v takové fázi, že by se dalo začít s pracemi.

Podle starosty Kvildy Václava Vostradovského navíc rozhodnutí současného vecení Správy prodat objekt jako nepotřebný majetek vize obce oddaluje a komplikuje. Jak celou zálkežitost vnímá ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený?

Pavel Hubený, ředitel Správy NP ŠumavaZnamená to, že veškeré předchozí plány končí lidově řečeno v koši?
V podstatě ano. Úvahy o tom, že by v objektu vznikl park restaurant a zčásti by zde bylo zázemí pro obecní úřad a muzejní expozici, jsme opustili. Pokud se týká park restaurantů, pro tento směr jsme se nerozhodli a Správa je budovat nebude, alespoň ne za mne. Objekt jsme nabízeli obci Kvilda ke směně za pozemky, které má v první zóně parku. To ovšem obec odmítla.


To se ale stalo proto, že navrhovaná směna je pro obec jednoznačně nevýhodná?
Pravidla směny jsou taková, že jsou proti sobě postaveny hodnoty majetku. A hodnota objektu bývalé roty je poměrně vysoká. I když se jedná o ruinu, je pozičně ne velmi lukrativním místě. Pro obec by to znamenalo dát protihodnotou většinu svých lesních pozemků, což zastupitelstvo nechce. Nicméně se jedná o státní majetek a pravidla jsou jasná.


Není to tak, že Správa v minulosti získala nejen tento objekt, ale vlastně celý areál bývalé roty za určitých podmínek bezúplatným převodem za účelem dalšího využití, a nyní se objektu zbavuje se ziskem?
Podmínky zůstávají stejné. Než jsme přistoupili k tomu, že objekt prodáváme, nabízeli jsme jej k bezúplatnému převodu podle pravidel nakládání se státním majetkem jiným státním institucím. To pravidlo platí stále. Rozhodně to není a nebylo tak, že by Správa chtěla tento majetek proto, aby jej následně prodala. Správa před prodejem nabídla majetek k využití jiným státním organizacím, které na nabídku nereflektovaly, v tu chvíli jsme jej nabídli do prodeje jako nadbytečný majetek státu. Dokonce v době, kdy se snažila Správa nabídnout objekt k bezúplatnému převodu, existoval záměr vybudovat zde ekologické vzdělávací a tréninkové centrum. Dnes má Správa něco podobného na okraji Kvildy, takže budování dalšího téměř shodného zařízení nemá smysl.


Nejedná se tak trochu o podporu toho, co je vyčítáno obcím, tedy budování velkých ubytovacích a rekreačních objektů, což tato budova jednoznačně nabízí?
Správa něco podobného obcím určitě nevytýká, pokud to dělá někdo jiný, je to zcela jiná skupina. Když to ale zjednoduším, pro Správu je optimální, pokud se podobné aktivity a rozvoj turistiky a rekreace odehrává uvnitř zastavěného území obcí a ne na jejich okrajových územích. Z našeho hlediska je toto území z hlediska ochrany přírody tím nejméně hodnotným. Úvahy o park restaurantu samozřejmě zahrnovaly vybudování restauračního provozu, který by následně pronajala. Toto není ale úkol Správy, ale lidí, kteří v daném oboru podnikají a rozumí mu.


Nakolik fakt, že Správa prodává bývalou rotu, naruší projekt na revitalizaci prostoru vzniklého demolicí ostatních budov v areálu bývalé roty pohraniční stráže?
Nemělo by ho to narušit, protože projekt je navrhován do změny územního plánu obce Kvilda a Správa je v souladu s obcí s využitím tohoto území. Dokonce chceme s obcí v budoucnu směnit i část pozemků, které se areálu týkají tak, aby jejich maximum bylo k dispozici obci, ne Správě.


Nicméně Správa nyní nabízí k prodeji objekt s minimálními pozemky. Pokud by jej někdo koupil a chtěl zde vybudovat hotel nebo bytový dům, bude pozemků potřebovat určitě víc. Pak by se muselo nejspíše ubrat z pozemků, které jsou v projektu navrženy k jinému využití?
Nabízený objekt je na samém okraji celého areálu bývalé roty. Samozřejmě se může stát, že budoucí vlastník bude pro svůj záměr potřebovat další pozemky, které jsou zatím stále v majetku Správy. Tento majetek ale k prodeji nenabízíme a naopak jej chceme ponechat co nejvíc celistvý pro budoucí dohodu s obcí, pokud se dohodneme na směně pozemků.


A co se týká projektu dosadby zeleně, který měl jít za Správou?
Podle mého se jednalo pouze o projekt, který se nerealizoval. Spíše se nyní zvažuje vytvoření parkovacích míst v zeleni a v zadní části areálu chce obec vybudovat propojovací stezku pro pěší, aby se zvýšila bezpečnost návštěvníků, kteří zatím musejí využívat hlavní silnici. O dosadbě zeleně v tuto chvíli Správa neuvažuje a čekáme na to, jak se dohodneme s obcí a jak budou pozemky v bývalé rotě využity. Každopádně respektujeme úvahu obce, že by zde měly být odstavné plochy pro odlehčení parkování v centru obce a fakt, že by mělo jít o odstavné plochy v zeleni.