1. Už při mém vynuceném odchodu z radnice v červnu roku 2007 mi bylo řečeno, že sice pracuji dobře a že jsou s mojí prací i spokojeni, ale že „nepatřím do jejich týmu“. Moje budoucí fungování v pracovním poměru u města tak bylo předurčeno. A kauza o „umožnění“ bydlení romským občanům v opuštěném a zdevastovaném bytě města v domě čp. 144 u kostela se tak stala pro radní konečně zástěrkou – „došla jim trpělivost“ – pro mé odvolání. Že to bylo bez vědomí rady města?

Ne, prokazatelně (písemně) jsem o záležitosti schůzi rady dne 4. 11. 2009 informoval. Ano, policie pak věc šetřila (pro vysvětlení: ne mě, ale ty, kteří se do bytu dostali) a asi odložila. Veškeré podrobnosti a souvislosti s touto kauzou případným zájemcům vysvětlím osobně, přes noviny to opravdu nejde. V onom bytě však nadále bydlí „cizí“ lidé … Kdo teď bude potrestán?

2. Pravdou je, že jsem se rozhodl ze SDaB odejít, protože za tohoto vedení radnice na SDaB pracovat za žádných podmínek již nechci.

3. Dále se v článku obecně uvádí, že z mé strany došlo k několika porušením mých povinností.

Je možné, že nějakou chybu, stejně jako každý z nás, jsem mohl udělat (kdo totiž nic nedělá, nic nezkazí, chybovat je lidské). Kdo mě však dobře zná, ten ví, že záměrně bych nikdy své pracovní povinnosti neporušoval. Radní mě také nikdy nepozvali k hodnocení mé práce, ať negativnímu, natož kladnému. Nemám se za co stydět, mám čisté svědomí.

4. Vůbec nerozumím nic neříkajícímu vyjádření, a myslím si, že stejně tak všichni, kteří si článek přečetli – k oživení cituji: „o odvolání Miroslava Mlčocha bylo rozhodnuto i proto, že SDaB už nemá ve správě jen bytové, ale i veškeré nebytové prostory v majetku města.“

5. Že jsem „neobhajoval zájmy města a jeho občanů.“ Co si pod tím myslet, opět nikdo z článku nevyčte. Mohl bych přeci i já snadno a jen tak obecně uvést – vymyslím si například, že: „ten a ten neobhajuje zájmy města a velké části jeho občanů“. Nedělám to. Žádám proto autory článku, aby se od obdobných výroků vůči mně již také distancovali.

Využiji ještě této příležitosti k poděkování všem, kteří se SDaB jakoukoliv formou spolupracovali a dále spolupracují a popřál všem spoluobčanům hlavně pevné zdraví a úspěchy v roce 2010.

Miroslav Mlčoch