Jelení zvěř je přirozenou součástí lesních ekosystémů Šumavy. Ještě donedávna neměli laně a jeleni predátora v podobě vlka a medvěda, který by její stavy na Šumavě přirozeně reguloval. Každoroční přirozený přírůst jelení zvěře v NP Šumava je asi 700 kusů. Bez redukce početních stavů by docházelo k jejímu přemnožení a následně k obrovským škodám na lesních porostech, zejména okusem a loupáním. Vlk se do redukce zvěře již zapojil, přesto se musí každý rok na cca 70.000 hektarech NP Šumava odstřelit přibližně tolik zvěře, kolik jí zde přirozeně přibude. Je na místě sdělit, že veškerý lov v NP Šumava je lovem redukčním, který probíhá v režii lesníků, zaměstnanců. Žádné lovy prominentů se v NP Šumava nepraktikují.

V rámci péče o les a zvěř byly v NP Šumavy zbudovány i přezimovací obůrky. Tam jelení zvěř, která neodešla na zimu do nižších poloh s menším množstvím sněhu, přečkává zimní období. Lesníci o ní každou zimu po desetiletí až dosud pečovali s laskavostí opravdových milovníků přírody. Dokonce se v přezimovacích obůrkách za mnoho miliónů postavila pozorovací místa pro veřejnost, aby mohla laně a jeleny pozorovat. Byla to jedna z hlavních zimních atrakcí šumavské přírody s dávkou té správné ochranařiny se vzdělávacím efektem.

Lov a redukční odstřel jelení zvěře po celou dobu existence NP Šumava probíhá podle historických tradic české myslivosti, kdy lesníci k lovné zvěři chovají patřičnou úctu. I proto je naše myslivost součástí českého kulturně historického dědictví chráněného UNESCEM. Zelení Khmérové v dnešním vedení NP Šumava však les a lesníky nenávidí. Podle nově zveřejněných informací chce stávající vedení NP Šumava zvěř do obůrek nalákat a tam jí masově povraždit. Dělají tak nejenom z nesnášenlivosti lesníků, myslivosti a českých tradic, ale také z lenosti a neschopnosti péče o přírodu tradičními metodami. Instituce, která jednou rukou chová kůrovce, aby mohl likvidovat tisíce hektarů šumavských lesů a druhou rukou vybíjí zvěř tím nejodpornějším způsobem, již není institucí ochrany přírody.

Zajímalo by mě, jestli šumavští hrdlořezi k masakru zvěře v obůrkách přizvou i děti, které tam jeleny každý rok o jarních prázdninách pozorovaly. Asi ne…

Říct „hanba jim“ určitě nestačí. Bohužel jediný, který zdivočelé Zelené Khméry může zastavit, je jejich představený ministr. Ten však jen přihlíží a přitakává …