Dříve než se setkali se starostou města Martinem Malým, prohlédli si výstavu obrazů Moniky Žemličkové pod názvem „Ze mě“ v Zimní zahradě.

Starosta přivítal žáky a především třídní učitelku. Společně s paní učitelkou pak zavzpomínal na léta, kdy byl žákem právě Základní školy ve Vodňanské ulici, a označil školu za svoji „srdeční záležitost“. Na úvod seznámil žáky s činnostmi, které městský úřad vykonává v přenesené působnosti i samosprávě. Žáci se zajímali o projekty, které město plánuje v budoucnosti. Některé otázky se týkaly i možné přestavby jejich školy.

Diskuse se rovněž vedla o aktuálním tématu dalšího studia žáků, jelikož se budou v příštím roce rozhodovat, kudy se bude ubírat jejich budoucnost. Starosta města upozornil na nedostatek řemeslníků v současné době a s tím spojené vysoké finanční ohodnocení jejich práce. Aktuální trend, jak poznamenala třídní učitelka, dává žákům velké možnosti studia na středních školách, kterých je, dle jejího názoru, nadbytek, a řemeslné obory tak ustupují do pozadí.

Na konci setkání došlo k výměně malých pozorností a mladí hosté si mohli prohlédnout kancelář starosty.

LENKA HOUŠKOVÁ