Karel Pašek, tajemník MěÚ, upřesnil, že žadatelé se mohou o peníze v prvním kole přihlásit od 1. února do 2. března. „Podle podmínek mohou lidé požádat o peníze na opravy domů, odstranění vad panelové výstavby, vestavby a nástavby obytných domů za účelem získání nových bytů v objektech města. Peníze jsou určeny výhradně pro fyzické osoby,“ upřesnil podmínky.