Prachatičtí musejí přemýšlet dopředu. „Připravujeme projekt na zřízení nového dvora, kde je podstatné zařízení, které by řešilo nakládání s biologicky rozložitelným odpadem,“ zkonstatoval před novináři prachatický starosta Jan Bauer.
Odbor životního prostředí proto začal vytipovávat lokality, kde by se nový recyklační dvůr mohl fungovat. Je potřeba najít místo o rozloze přibližně jednoho hektaru s dobrou přístupností a blízko města a zároveň v souladu s územním plánem.

Více v tištěném vydání v pondělí 1. září 2008.