Podle hesla, že opatrnosti není nazbyt, se před koncem loňského roku řídila zastupitelstva měst na Prachaticku při sestavování rozpočtů pro letošní rok, zejména pak v příjmových částech týkajících se daní.


Jak Prachatice, tak i Vimperk či Volary mají vyrovnaný rozpočet, schodky kryjí buď z výsledků hospodaření z minulých let, vrácených prostředků z čerpaných dotací, případně přebytkem uhradí jistiny úvěrů uzavřených v minulosti. Z měst na Prachaticku tak na začátku letošního roku nebudou mít schválený rozpočet pouze v Netolicích, kde již řadu let hospodaří v úvodu roku podle rozpočtového provizoria.


S penězi je třeba šetřit a podle toho se města stavějí i k investičním akcím. Velkolepé projekty se tedy čekat nedaly a rozpočty počítají spíše s opravami a rekonstrukcemi infrastruktury. To je případ Prachatic i Vimperku. Výjimku tvoří částečně Volary, kde se v loňském roce pustili do rekonstrukce hotelu Bobík. Ten by měl být otevřený letos nejpozději v druhé polovině srpna. Volarští počítají i s dalšími investicemi, na které by rádi získali dotace, ať už je to zateplení bazénu nebo opravy komunikací.


A právě kvůli dotacím chtějí například Prachatičtí držet finanční rezervu co nejvyšší. Podle starosty Martina Malého by sice letos měla finanční rezerva města přesáhnout padesát milionů korun, což je přibližně o třicet milionů korun více, než je stanovený pomyslný limit, nicméně město musí myslet, lidově řečeno, na zadní kolečka, tedy na dotace. „Máme požádáno o dvě dotace na sběrný dvůr, a pokud bychom byli úspěšní, znamenalo by to pro nás podíl možná až dvacet milionů korun," zdůvodnil starosta Malý, proč musí Prachatice držet finanční rezervu v takové výši.