„Určitě nechceme zpět dva jízdní pruhy v Zahradní ulici, ale pouze takovou úpravu, která bude pro předměstí historického centra důstojná,“ přestavil nedávno zastupitelům plány starosta Martin Malý (Nezávislí). Vysvětlil, že návrh na změnu Malého náměstí existuje přibližně deset let a na jeho základě by si s úpravou mohl projektant poradit. Proto chtěl uvolnit necelý milion korun na projektovou dokumentaci až ke stavebnímu povolení. Jenže to se opozičním zastupitelům příliš nelíbilo.

„Stav není ideální, ale také není strašný. Souhlasím 
s drobnými dílčími úpravami. Vede tudy páteřní komunikace města, lidé ze sídliště jinudy jezdit nemohou,“ komentoval plány vedení města zastupitel Robert Zeman (Pro Prachatice). Vzpomněl, že už kdysi se mluvilo o podchodu: „Jenže tam jsou inženýrské sítě a není to možné. Cokoli tam uděláme, nás bude stát desítky milionů korun.“

 Jan Bauer (ODS) řekl, že radním vlastně dává bianko šek: „Nechci vám dát takovou pravomoc, rád bych věděl, co zamýšlíte. Zastupitelé by měli plány vidět dřív, než bude stavební povolení.“ 
S tím starosta Malý souhlasil. Jan Bauer i tak nakonec hlasováním prosadil, že radní budou pokračovat v projektu až poté, co o něm rozhodnou zastupitelé.