"Nechci zpochybňovat architektonický nebo kulturní význam Kralovy vily, neboť nejsem ani architekt nebo památkář. Možná mne někteří prohlásí za barbara, ale celý život žiji v Prachaticích a kolem Kralovy vily jsem prošla mnohokrát a opravdu nikdy jsem tento dům nevnímala jako něco výrazně zvláštního a stejně bych její význam nikdy nepřirovnala například ke kostelu sv. Jakuba, jak mi při jedné diskusi bylo argumentováno zástupci spolku Živá vila. Přesto, že jsem zastáncem komunitního fungování společnosti a jsem ráda, že v Prachaticích se tato forma rozvíjí a z tohoto pohledu je mi vlastně počínání zástupců spolku sympatické, tak můj úhel pohledu na celou záležitost je jiný," říká radní Radka Paulová a pokračuje: "Neřeším momentálně význam vily, ale otázku veřejného zájmu a toho, co je pro prachatické občany důležitější, zda zachování Kralovy vily nebo vybudování přeložky z Prachatic do Těšovic. Z mého pohledu je to kvalitní dopravní infrastruktura, jejíž součástí je bezesporu přeložka na Těšovice. S tímto také přímo souvisí veřejný zájem na bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti osob. Pokud by se podařilo přeložku vybudovat, tak se díky ní sníží dopravní zátěž nejen v okolí ulice Vodňanská, ale třeba také ve Starých Prachaticích. To s sebou přinese také vyšší bezpečí například dětí, které navštěvují ZŠ Vodňanská, ale i dalších obyvatel města. S ohledem na hustotu silničního provozu je budování obchvatů měst nutné za každých okolností vnímat jako prioritu. Nicméně respektuji rozhodnutí ministerstva kultury a po jeho přečtení si nemyslím, že má smysl podávat rozklad. Pouze tím oddálíme nevyhnutelné, a to rozhodnutí města, jak s Kralovou vilou jako kulturní památkou naloží."