První více než milion korun přibyl do městské kasy od řidičů. Podle informací Luboše Kvasničky, vedoucího odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice, během července, přesně k datu 31. července, měřiče rychlosti na obchvatu města a před Základní školou ve Vodňanské ulici zaznamenaly na 3 600 přestupků. „Uhrazeno máme jeden milion a sto tisíc korun. Částka není kompletní a nejsou z ní odečteny ani náklady na nájem či poštovné,“ vysvětlil Luboš Kvasnička. Upřesnil, že nejnižší možná pokuta je 600 korun.

Najdou se ale i tací, kterým radary naměřily více než devadesátikilometrovou rychlost. „Bylo jich třicet čtyři. Tyto případy jsou řešeny ve správním řízení,“ doplnil. Nejvyšší naměřená rychlost tam přesáhla stovku. „Rekord je 101 kilometrů za hodinu. Auto jelo od Volar do města,“ upřesnil statistiky Jaroslav Vrána z městské policie. Najdou se ovšem i nepoučitelní, které radar změří i několikrát do měsíce.

Luboš Kvasnička zároveň vyvrátil fámu, že pokutu nemohou dostat řidiči z jiných států a odpověděl také na další otázky Deníku.

Může jedna kamera, která měří průběžně od – do, změřit i okamžitou rychlost? A budete za to pokutovat?

Na úseku křížení silnice II/141 s ulicí Lázeňská až po přechod pro chodce do ulice Nová je měřena nejvyšší povolená rychlost oběma směry a zároveň je měřena okamžitá rychlost před přechodem pro chodce z ulice Lázeňská ve směru od Volar. U základní školy Vodňanská je umístěn inteligentní ukazatel rychlosti s vyobrazením registrační značky vozidla či jiného nápisu, s represivním modulem. Tento ukazatel měří aktuální rychlost, kdy několikrát řidiče upozorní na nedovolenou rychlost, přičemž v případě, že řidič za určitý úsek nezpomalí, je rychlost zaznamenána.

Je pravdou, že nemůžete pokutovat řidiče s cizí státní poznávací značkou? Např. Rakušany, Němce, polské kamiony apod…

Není. Systém měření rychlosti automatizovaným technickým prostředkem používaným bez obsluhy rozlišuje registrační značky všech států EU. Prozatím byly zaslány výzvy k uhrazení určené částky již do 19 států Evropské unie.

Jak dlouho trvá od přestupku k jeho vyřízení? Má šanci se řidič bránit ve správním řízení? Za jakých podmínek a kde? Např. když to bude řidič z Mariánských Lázní, jde na přestupkovou komisi v Prachaticích, nebo v Mariánských Lázních?

Pro projednání přestupku je zákonem stanovena lhůta min. 1 rok. Přestupky jsou však v rámci možností zpracovávány v co možná nejkratším termínu. Ano, řidič se může bránit ve správním řízení. Město Prachatice nemá zřízenu Komisi pro projednávání přestupků, agendu zajišťuje oddělení přestupků odboru vnitřních věcí MěÚ Prachatice. Vyřízení přestupku probíhá u příslušného správního orgánu dle místa spáchání, tedy v Prachaticích.

Posíláte fotografii jako doklad o překročení rychlosti? Případně jak vypadá doložení přestupku řidiči?

Spolu s výzvou k uhrazení určené částky fotografii neposíláme. Fotografii však lze na vyžádání poskytnout. Fotografie pak kromě snímku samotného vozidla s čitelnou registrační značkou obsahuje např. datum a čas pořízení snímku měření, pořadové číslo přestupku, vzdálenost měření, maximální povolenou rychlost, změřenou rychlost a další údaje.

Pro ujasnění terminologie – nazývá se toto měření úsekovým měřením rychlosti? A to, co měří, jsou radary, nebo se zařízení nazývá jinak?

Dle certifikátu Českého metrologického institutu se jedná o silniční rychloměry. Ve vztahu k úsekovému měření se jedná o silniční úsekový rychloměr s dlouhým měřícím úsekem.

Uvažujete o označení začátku a konce úsekového měření výraznou cedulí nebo informační tabule, jako je tomu například v Praze – Chuchli?

Neuvažujeme. Povinnost opatřit místo, kde dochází k měření rychlosti (ať již jde o měření úsekové nebo o měření stacionárním rychloměrem) dopravními značkami, není zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, v platném znění, ani jiným právním předpisem stanovena. Jinak řečeno, upozornit řidiče na okolnost měření rychlosti vozidel je možností, nikoli však povinností.

Je možné se proti pokutě odvolat s odůvodněním, že o měření rychlosti řidič nevěděl? V tomto případě se možná jedná o jinou situaci, než když měří policie…

Nikoli – viz odpověď výše. Podle § 79a zákona o pozemních komunikacích je za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích oprávněna měřit rychlost vozidel pouze policie a obecní policie. V Prachaticích je tedy rychlost měřena Městskou policií Prachatice.

Na jakou vzdálenost zaměřujete auto, aby byla jasná SPZ? Po kolika metrech to cvakne, že to měří? Např. když pojedu těsně za jiným autem, sejme to mojí SPZ?

Tuto otázku považujeme za bezpředmětnou. Podle § 19 zákona o pozemních komunikacích musí řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

Na jakou rychlost jsou čidla radaru nastavená? Je tam nějaká tolerance, např. 55 km v hodině?

Ano, nejmenší měřená rychlost není nastavena na nejvyšší povolenou rychlost 50 km za hodinu, nýbrž více. Konkrétně, všichni přestupci překračují rychlost v obci po odečtu zákonné tolerance 3 km za hodinu minimálně o 5 km za hodinu.

Měření v Prachaticích:

- V červenci 2020 na obchvatu Prachatic a před ZŠ Vodňanská překročilo povolenou rychlost na 3 600 řidičů.
- Nejnižší možná pokuta je 600 korun.
- Více než 90 km za hodinu jelo 34 řidičů. Tyto přestupky jsou řešeny ve správním řízení. Rekord je 101 km/h.