Ještě o krok dál postoupili v Němčicích, kde v prosinci loňského roku nutí řidiče jedoucí vyšší než předepsanou rychlostí od Českých Budějovic přizpůsobit rychlost jízdy semaforem. Kdo jede příliš rychle, toho prostě semafor nepustí dřív, než se dostane na stanovenou rychlost. A brzy mohou mít řidiči, kteří si potrpí na příliš rychlou jízdu, ještě větší problémy, než doposud.

Současná legislativa totiž v loňském roce vrátila pravomoc měřit rychlost také strážníkům městských policií bez nadbytečných omezení v podobě nezbytných cedulí označujících měřený úsek v době, kdy strážníci vyrazí do terénu s radarem. Nově tak mohou využívat i stacionární radary, čehož jsou si vědomi jejich výrobci a distributoři. Ti se začínají obracet na místní samosprávy s nabídkami na pronájem těchto pevných měřicích zařízení. Podmínkou ale je, že nesmí jakýmkoli způsobem zasahovat do získaných dat.

Právě o podobné nabídce nyní uvažuje také vimperská radnice. Na zkušenou ale nemůže vyrazit nikam po okolních městech. V Jihočeském kraji totiž žádné podobné zařízení města nevyužívají. Pravděpodobně nejbližším městem k Vimperku, kde ale instalaci stacionárního radaru teprve chystají, je Nepomuk na Plzeňsku. Podle tamní místostarostky Aleny Marušincové by jeden stacionární radar měli mít na průtahové komunikaci první třídy. „Teď se naší žádostí zabývá Plzeňský kraj a zhruba do dvou měsíců by mohl stacionární radar začít fungovat,“ potvrdila Deníku Marušincová s tím, že potřebné vyjádření k umístění už získali od Policie ČR. Město Nepomuk sice řeší správní řízení na úseku dopravy, ale kvůli provozování stacionárního radaru muselo uzavřít smlouvu s Městskou policií Blovice. „Radar tu chceme za každou cenu. Městem vede frekventovaná silnice I/20. Máme povoleno měřit rychlost dokonce na třech místech. Jedním je silnice první třídy a dvě na silnicích druhých tříd ve správě Plzeňského kraje,“ dodala místostarostka Nepomuku.

Podle jejích slov by stacionární radar měl umožnit měření rychlosti v obou směrech jízdy. Vedení města tak reaguje na poznatky, kdy někteří řidiči ve snaze vyhnout se měření, přejíždějí do protisměru. „Někteří přišli na fígl, kdy přejedou na měřeném úseku do protisměru a kamera je tak nezachytí. Radar, který na vybrané místo chceme dát, ale bude měřit v celé šíři vozovky,“ upozornila Alena Marušincová. K následnému výběru pokut za překročení rychlosti připustila, že v některých případech mají problémy s vymáháním sankcí, a to zejména těch, které současné vedení města zdědilo po svých předchůdcích. Obrátit se v takových případech na exekutory nevidí jako schůdné řešení a už vůbec ne výhodné pro město.

Podobně jako v jiných městech a obcích mají i v Nepomuku rovněž informativní ukazatele rychlosti. „Každý slušný řidič, když ho něco upozorní na rychlejší jízdu, zvolní. Stát se to může, člověk nekouká na tachometr a ne vždy rychlost odhadne. Proto si myslím, že i informativní radary mají své opodstatnění,“ dodala místostarostka.
Využití dat ze stacionárních radarů k následnému přestupkovému řízení má ale svá přísná pravidla. K údajům mají ze zákona přístup pouze správní orgán, orgány činné v trestním řízení, Policie ČR a po novele zákona o městské policii také městská policie. Podle Michala Fajtla z odboru komunálních služeb a dopravy MÚ Prachatice existuje rozhodnutí nejvyššího správního soudu, které vysloveně zapovídá měření rychlosti soukromou firmou. „Pokud by taková firma měřila rychlost a výsledky měření poskytovala správnímu orgánu nebo Policii ČR, je to špatně a takový podklad není možné využít ve správním řízení s přestupcem jako důkazní materiál,“ zdůraznil Fajtl. V případě, že bude stacionární radary jejich vlastník pouze pronajímat a jeho provoz a měření bude zajišťovat městská policie, je možné výsledky měření použít při správním řízení.

Jestliže by se někteří řidiči domnívali, že se o jejich prohřešku proti rychlosti řešený strážníky nikdo nedozví, byl by na omylu.

Přestupek související s překročením rychlosti jízdy musí i městská policie postoupit vždy správnímu orgánu, byť by řidič zaplatil pokutu a vyhnul se tak správnímu řízení. „I když řidič nepřekročí rychlost tak, aby mu byly následně přiděleny body, vždy musí být jeho přestupek oznámen správnímu orgánu a následně zapsán na kartu řidiče. Je jedno, zda za přestupek budou řidiči připsány body nebo ne. Například přestupek za špatné parkování se sice bodově řidiči nepromítne, nicméně do jeho karty se zapíše,“ upozornil Michal Fajtl.

Podle mluvčího Ministerstva dopravy ČR Martina Nováka změnou legislativy a poskytnutím větších pravomocí městské policii na úseku dohledu nad provozem na pozemních komunikacích měřením rychlosti, mohou obce začít využívat i pronajatá stacionární zařízení. „Následnou veškerou manipulaci s daty nesmí provádět třetí osoba. To přísluší výhradně výše zmíněným subjektům,“ doplnil Novák. V opačném případě by se mohl řešený řidič obrátit například na soud a dožadovat se zrušení správního řízení a s největší pravděpodobností by, jak tomu už v minulosti bylo, také uspěl.

Pokud by přece jen firma pronajímající stacionární radar jakkoli manipulovala se získanými daty, neohrozila by tím jen vlastní správní řízení vedené proti přestupci, ale sama by se mohla vystavit stíhání. „Byť to principiálně pod náš resort nespadá, lze předpokládat, že pokud by data byla třeba jen softwarově zpracovávána přes soukromou firmu, jednalo by se o neoprávněné nakládání s osobními údaji a hrozila by přinejmenším pokuta od příslušného úřadu,“ upozornil mluvčí ministerstva dopravy Martin Novák.

Podle jeho slov na základě předešlých zkušeností připravuje ministerstvo dopravy informační materiál pro všechny samosprávy, které by o podobném zařízení na svém území uvažovaly. „Je ovšem otázkou, zda se obcím pronájem radarů vyplatí, protože veškerá agenda spojená s řešením přestupků bude jen na nich,“ dodal Martin Novák.