Starostové se odmítli zúčastnit včerejšího jednání Rady NPŠ o přijetí návštěvního řádu, což by mohli negativně pocítit vodáci a cykloturisté na Šumavě.
Hlavní příčinou sporu je nový návrh podmínek pro splouvání Teplé Vltavy ze Soumarského mostu do Pěkné ze strany Správy parku. „Nové podmínky mimo jiné stanovují o jedenáct centimetrů vyšší limit minimální hladiny pro splouvání, a to na 61 cm, a v období od 16. června do 15. srpna povolují při tomto denním limitu splouvání pro pouhých 28 registrovaných lodí,“ vysvětlil předseda svazu šumavských obcí Jiří Hůlka. Dodal, že s takovým návrhem nemohou starostové souhlasit. „Už vloni jsme udělali ústupek a teď je to ještě horší. Návrh, který jsme obdrželi, s námi nikdo nepředjednal, proto jsme na jednání nepřijeli,“ vysvětlil.
Podle ředitele šumavského parku Františka Krejčího měl být ale projednán jen provizorní návštěvní řád, který by platil dva měsíce. „Rozhodně nejde o chybu v komunikaci, provizorní řád se měl schválit na dva měsíce proto, že se teď posuzuje splouvání Teplé Vltavy. Poté již by platil oficiální návštěvní řád, který byl s obcemi předjednán“ řekl Deníku Krejčí.
Rada Národního parku byla nakonec usnášeníschopná, když se sešlo dvacet osm jejích členů. Dva ze starostů šumavských obcí totiž i přes výzvu předsedy svazu obcí na jednání dorazili. „Dokument jsme neschválili a rozhodnutí se přesouvá na ministerstvo životního prostředí,“ řekl po skončení jednání člen rady Jaroslav Neužil z Prachatic. Ministerstvo proto znovu zahájí jednání s jednotlivými obcemi v parku a nový řád by mělo schválit do konce dubna.

S přispěním JANY VANDLÍČKOVÉ


Předseda svazu šumavských obcí Jiří Hůlka vysvětlil předsedovi Rady NP Šumava neúčast starostů na včerejším jednání následujícím dopisem.
Vážený pane předsedo Rady NP Šumava,
Žádám Vás tímto o omluvu členů Rady – starostů obcí na jejichž území se rozkládá Národní park Šumava a některých dalších členů regionální sekce z dnešního jednání Rady .
Dne 26. 1. 2010 byl Správou NP a CHKO Šumava rozeslán návrh Návštěvního řádu jako podklad pro jednání dnešní Rady. Region Šumavy dospěl na prosincové Radě NPŠ ke společnému shodnému názoru v otázce části NŘ týkající se splouvání Vltavy v roce 2009, jako vhodného modelu pro NŘ pro další roky. Rozeslaný návrh Návštěvního řádu je zcela v této části odlišný a proto jej považujeme za nepřipravený, nikde nepředjednaný , neprojednaný ani nijak jinak a s nikým neprokonzultovaný. Správa NP a CHKO Šumava nesplnila svoje základní povinnosti ve věci včasnosti a kvality přípravy podkladových materiálů pro jednání Rady
Z tohoto důvodu odmítáme takový dokument projednávat a účast na tomto zasedání považujeme za zbytečnou.
V Horní Plané dne 29.1.2010