Hlavním cílem výjezdního zasedání byla návštěva míst pro seniory, tedy Domy s pečovatelskou službou či SeniorPoint, ale také účast na seniorských aktivitách, ale hlavně výměna zkušeností.

Písecká rada seniorů je o něco mladší než ta Prachatická, přesto má za sebou řadu zajímavých aktivit, komunikuje s vedením města, ovlivňuje život seniorů ve městě.

V Domech s pečovatelskou službou přijala prachatickou výpravu ředitelka Marcela Průšová. Prachatičtí se stali součástí kurzu paměti, který pro zhruba čtyřicítku píseckých seniorů vedla Ivana Pecková.

V retro klubovně SeniorPoinu v Písku, který je pod Centrem kultury města Písek, Prachatičtí hovořili o organizacích akcích a aktivitách nejen našich rad seniorů, jihočeského kraje i Rady seniorů s celostátní působností. Pro seniory je velké množství aktivit od těch nejjednodušších, až po vzdělávací kurzy s univerzitou. V Písku mají například vzdělávání seniorů ve spolupráci se ZUŠ pro obory výtvarné, hudební a dramatické. Došlo také na nabídku prostor k výstavě píseckých seniorů u nás v SeniorPointu v Prachaticích.

Jak na závěr zhodnotil předseda Rady seniorů Prachatice Miroslav Bojanovský: „Každá zkušenost je přenositelná a já věřím, že nebude trvat dlouho a ZUŠka se seniory spojí svoje síly a i tyto aktivity v Prachaticích budou, stejně jako virtuální univerzita třetího věku.“

Hanka Rabenhauptová