Blížící se konec školního roku signalizuje ve Volarech ukázka modelu železnice. Jde o skvost, který dlouhá léta vyráběl s dětmi v modelářském kroužku Josef Čada, modelář, turista a hlavně chlap, který uměl malým modelářům předat, co uměl a motivoval je k vytváření dalších ojedinělých doplňků do modelu volarské železnice.

Pan Čada se sice na své nástupce modeláře pode vedením pana Kadlece dívá od nebeských bran, ale o to víc by byl hrdý, že kluci modeláři na něj nezapomínají a ve vystavovací tradici pokračují.

Před pár dny mohli Volarští vidět model železnice v Domě dětí a mládeže. Model může veřejnost vidět vždy jediný den v roce. Mladí modeláři jsou na železnici pyšní, a tak nevynechají jediný rok, aby se mohli se skvostem pochlubit. Volaráci si zase nenechají ujít příležitost, aby se šli podívat.

Raritou volarského modelu železnice jsou zejména volarské dřevěné domky. Nechybí tam ani kostel sv. Kateřiny či hasičská zbrojnice. Je prostě vidět, že železnici vytvářejí ti, kteří Volary nejen milují, ale znají v nich každý kout.

O prohlídku železnice byl v minulém týdnu obrovský zájem. Ve dveřích se střídaly děti z mateřské i základní školy. Cestu do DDM si našli také dospělí a výstava neunikla ani turistům, kteří městem projížděli. Stejně jako každý rok přišli model okouknout i železničáři, protože vlak a Volary jsou srdeční záležitost.