Za nejapný vtip méně inteligentního jedince označil celou událost Petr Bednarčík, který se k nedělní akci oficiálně vyjádřil v pondělí krátce po zahájení jednání vimperských zastupitelů. Svým kolegyním a kolegům v zastupitelstvu i přítomným občanům vysvětlil důvody, které vedly k nechtěným útrapám obyvatel, a poděkoval všem, kterých se několik hodin trvající narušení osobního pohody dotklo, za pochopení a vstřícnost. Petr Bednarčík  pro Prachatický deník uvedl, jak celou událost vnímal s odstupem několika hodin.

Máte za sebou, stejně jako řada vimperských obyvatel, poměrně rušný nedělní večer. Jak jste tuto událost vnímal?
Celou věc jsem každopádně vnímal jako její přímý účastník, protože mi bylo v podstatě vyhrožováno, že v mém autě je bomba. Po konzultaci s odborníky jsem celou událost oznámil Policii České republiky, která konala velmi rychle a profesionálně. Bylo nutné uzavřít ulici 1. máje, vyklidit restauraci hotelu Zlatá hvězda, evakuovat panelový dům v ulici Karla Weisse a na místo byli přivoláni specialisté z pyrotechnické služby. Jak už to při takových příležitostech bývá, místní média začala spekulovat o tom, co a z jakého důvodu se děje.

Už jste si alespoň vy sám hledal důvody, proč k anonymním vyhrůžkám došlo?
Oznámení se uskutečnilo přímým telefonickým hovorem. V žádném případě bych si nedovolil spekulovat o tom, kdo by za anonymním oznámením mohl být. Spekuluje se o důvodech, že by to mohlo souviset s mou činností v zastupitelstvu města, údajně prý i z mého osobního jednání, dokonce i kvůli mým příbuzenským vazbám. Všechny tyto varianty bych osobně zavrhl a spíše bych se klonil k tomu, že se jednalo o nejapný žert nějakého méně inteligentního jedince.

I když celou záležitost vnímáte jako nejapný žert, z policejní akce je zřejmé, že jste to přece jen nechtěl podcenit?
V žádném případě jsem celou záležitost nemohl podceňovat. Pokud by se jednalo o reálnou hrozbu, nerad bych byl tím, kdo zavinil neštěstí jiných nebo se stal spolupachatelem případného trestného činu.

Považujete zásah policie a dalších složek, které se jej účastnily, za profesionální?
Vlastní zásah nemohu posoudit, protože jsem mu nebyl přítomen, ale celkově považuji práci všech zúčastněných za rychlou a profesionální. Domnívám se, že naše policie bude i dále natolik profesionální, že případ bude vyřešen a posouzen tak, aby se stal odstrašujícím případem pro obdobné činy. Ještě jednou bych rád poděkoval všem zainteresovaným, policii, městské policii, pyrotechnikům z Českých Budějovic i z Prahy, hasičům za jejich angažovanost a přístup při řešení situace. Současně bych poděkoval všem osobám, které byly evakuovány, za strpení určitého vynuceného nepohodlí.

Vy jste záměrně váš příbuzenský vztah v minulosti nijak netajil, i když o vašich rodinných vazbách se veřejně příliš asi nevědělo. Nemáte pocit, že se teď dostáváte do centra pozornosti médií?
Zajisté se dostávám do centra pozornosti některých médií, domnívám se, že neoprávněného. Nemám až takové zásluhy na tom, že můj dotyčný příbuzný zastává nyní funkci, kterou zastává.