„Půjčku jsme domovu poskytli na jeho provoz,“ uvedl tajemník Městského úřadu v Netolicích Petr Kotrba.
Vedení domova pro seniory totiž zažádalo o dotační prostředky, které měly pokrýt zálohové platby na energie a podobně. „Dotaci jsme měli získat od státu už na konci února, ale její obdržení se zdrželo, proto jsme situaci museli řešit jiným způsobem, a to půjčkou. Museli jsme zajistit nejen zálohové platby, ale i mzdy zaměstnancům,“ vysvětlil ředitel Domova pro seniory Pohoda v Netolicích Jiří Vít.
Vedení domova má ale v plánu žádat ještě o další dotaci a získat tak na jeho provoz prostředky ve výši dva a půl milionu korun.
„Město samozřejmě není schopné financovat provoz domova a nemůže nám poskytnout potřebnou částku. Jsme malé město, proto musíme žádat o dotace. Pokud se nám ale nepodaří dotaci získat, budeme nuceni najet na takzvaný úsporný režim,“ zmínil se ředitel.
Úsporný režim ale znamená také to, že by mohlo dojít ke snížení počtu personálu.

„V současné době máme čtyřicet šest zaměstnanců, přičemž optimální a bezproblémový stav je o deset lidí více. V tuto chvíli jsme domov s nejnižším počtem personálu, ale propouštět zatím nebudeme. Budeme se snažit získat ještě další dotační prostředky,“ podotkl ředitel Jiří Vít.
Dle jeho slov chce vedení požádat i krajský úřad o částku ve výši jeden milion korun. „Kdybychom tuto částku získali, tak bychom s úsporným programem byli schopni vyjít,“ doplnil ředitel Domova pro seniory Pohoda Jiří Vít.