Věk ani vzdělání nejsou rozhodující. S problémem neschopnosti splácet půjčku se podle Zdeňka Krejsy, předsedy OS Krebul a provozovatele prachatické občanské poradny, setkávají klienti napříč společenským i věkovým spektrem.


„Setkáváme se s dvacetiletými středoškoláky, stejně jako se čtyřicátníky základního vzdělání nebo se seniory. Ti všichni si neuváženě vzali půjčku, kterou nejsou schopni splácet. Dost často pak ještě naletí různým firmám, které za úplatu až dvacet tisíc korun slíbí pomoci s oddlužením. Neoddluží je, naopak je dostanou ještě do větších dluhů," vysvětluje Zdeněk Krejsa.


Podle jeho slov pak v občanské poradně nejen pomáhají s nutnou administrativou, ale po zvážení situace často i s osobním bankrotem. „A takových případů opravdu přibývá. Snažíme se apelovat na naše klienty, aby si půjčku lehkovážně nebrali, děláme i přednášky a besedy, ale případů, kdy se lidé do těchto problémů dostanou, je stále více," dodal Zdeněk Krejsa.


Podle tiskového mluvčího společnosti, která se půjčkami zabývá, Ondřeje Holoubka, si nejčastěji půjčují lidé středního a vyššího věku. „Mladších je méně," poznamenal Ondřej Holoubek.


„Dnešní společnost a kultura je zaměřena hodně konzumně. Na lidi je vyvíjen obrovský tlak reklamou. Vánoce jsou spojené s hmotným bohatstvím, bereme si vzor v americké kultuře. Čím více a čím dražší dárky, tím lepší Vánoce. Tento tlak pak některé vede k půjčování si peněz na dárky," říká k pohnutkám, které dost často vedou až k neuváženému půjčování si peněz, Zlata Michňová z prachatického krizového centra.


Právě v krizovém centru se také setkávají s klienty, kteří vyhledávají pomoc spojenou s dluhy.


„Jedná se ale o psychické problémy, s nimiž se v souvislosti se zadlužením potýkají. Dlouhodobá situace spojená s touto problematikou totiž může vyústit až v psychické problémy a narušení rodinných vztahů," varuje před dalším důsledkem dluhové problematiky.


Podle ředitelky Farní Charity v Prachaticích Michaely Veselé se nesetkávají s tím, že by například v azylovém domě skončil klient, který by přišel o svůj domov v souvislosti s neuváženými vánočními půjčkami.
„S našimi klienty ale probíráme rizika různých půjček. Stává se, že se jedná o klienty, kteří nebyli schopní zaplatit nájem bytu, vzali si na to půjčku, tu nezvládali splácet, tak si vzali další půjčku," popisuje začarovaný kruh Michaela Veselá.