Na den přesně po čtyřech měsících se totiž jedna z nejcennějších zvonařských památek regionu vrací na své místo ve vimperské městské zvonici. Odtud byl zvon za velkého zájmu veřejnosti sejmut 16. června a odvezen zvonařskou dílnou Petra Rudolfa Manouška do Holandska, kde prošel náročnou opravou.
„Původně prostřední ze tří zvonů, které zde byly na počátku minulého století, má na sobě trojnásobné vyobrazení Krista na kříži a jména čtyř apoštolů. Dále pak nápis Maria Hilf 1419 a za ním zkrácená jména tří králů. Původně největší zvon, pojmenovaný Navštívení Panny Marie, byl odvezen zřejmě za druhé světové války a třetí ze zvonů, který je v těchto dnech na věži osamocen, je umíráček z roku 1839, kdy byl ulit Pernerem v Českých Budějovicích,“ přiblížil historii zvonů, umístěných ve věži, autor knihy o starém Vimperku Roman Hajník. Zvon, který byl tedy ulit pouhé čtyři roky po upálení mistra Jana Husa, bezesporu patří mezi kulturní skvosty jižních Čech, což si uvědomuje i radnice, která je vlastníkem městské zvonice.
„V důsledku necitlivých zásahů někdy v sedmdesátých letech došlo k poškození zvonu a odborníci odhadli, že bez opravy by vydržel maximálně dva roky. Proto jsme rozhodli o jeho restaurování,“ vysvětlil důvody, proč se zvonice na několik měsíců odmlčela, starosta města Pavel Dvořák. Na opravu se radnici podařilo získat finance z Ministerstva kultury České republiky a část pak byla hrazena z rozpočtu města.
V sobotu se tedy tento vzácný zvon vrací do Vimperka a až do příštího pátku bude vystaven ve farním kostele v sousedství zvonice. V pátek 22. října pak bude po požehnání v půl jedenácté dopoledne opět vyzdvižen na své místo.

Jaroslav Pulkrábek