Naštěstí se tak stane jen dočasně. Jeden z nejvzácnějších zvonů v jižních Čechách pojmenovaný Maria Hilf, který se od roku 1419 nachází v městské zvonici na náměstí Svobody, totiž devatenáctého června převezou do opravy.
„První věc, která mě po nástupu na místo referenta památkové péče a po bližším prozkoumání některých místních památek zarazila, byl stav gotického zvonu Maria Hilf. Zjistila jsem, že způsob, jakým je vzácný zvon, který jako zázrakem přežil všechny války, zavěšen nyní, vede k jeho velkému poškození, tedy puknutí,“ okomentovala své zjištění referentka památkové péče z městského úřadu ve Vimperku Kateřina Uhříčková.
Zvon v současné době visí podle jejího zjištění na nevzhledné ocelové traverze, na které se ke všemu posunul do strany. „Očko pro zavěšení srdce je uražené a místo něj je navařené očko ocelové, které je tak dlouhé, že dává srdci zvonu, které je vyrobeno z nevhodné slitiny, velký prostor pro pohyb. To vedlo k úbytkům zvonoviny na některých místech vnitřního věnce až o čtrnáct milimetrů. K tomu je napojen na nevyhovující naddimenzovaný zvonící stroj,“ shrnula Kateřina Uhříčková závažné nedostatky vedoucí k poškozování zvonu vlivem změn provedených v osmdesátých letech minulého století. Pokud by se nezjednala okamžitá náprava, mohlo by to podle památkářů znamenat, že by gotická památka nepřežila další rok. „Opět se mi potvrzuje rčení, že to nejlevnější a momentálně jediné řešení nemusí být vždy to správné,“ dodala Uhříčková.
Na základě zjištěných skutečností bylo proto začátkem roku rozhodnuto alespoň o tom, že zvon nebude do doby opravy dále využíván, aby se předešlo jeho dalšímu poškozování. Stalo se tak paradoxně poté, kdy byla pořízena zvuková nahrávka pro Český rozhlas. „V současné době je zvon z denního zvonění odstaven, za což se zasadil i kampanolog českobudějovického arcibiskupství Radek Lunga. O odborný posudek a následné opravy jsme požádali zvonařskou firmu s dlouhou rodinnou tradicí Petra Rudolfa Manouška ze Zbraslavi. Pokud se nám tedy podaří získat peníze z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací, který každoročně vyhlašuje ministerstvo kultury, měl by zvon Maria Hilf dostat ještě novou dubovou hlavici, šetrný zvonící stroj a nové vhodnější srdce. Zvon samotný by byl zrestaurován a dolit v místech poškození,“ vysvětlila Kateřina Uhříčková.
Vimperští kromě shánění peněz na opravu pracují ještě na dalším kroku. „Je jím podání žádosti na prohlášení zvonu za samostatnou movitou kulturní památku. Bude-li nám přáno, podaří se Maria Hilf v budoucnu prohlásit za kulturní památku národní, jakožto jedinečnou ukázku zdařilého díla v oktávovém profilu, který vyhovuje i dnešním přísným kampanologickým předpisům,“ uzavřela Kateřina Uhříčková.
Problémem zůstává jen elektrické zvonění, které je ve všech variantách ke zvonům nešetrné, zvláště, jde–li o tak unikátní zvon, kterým Maria Hilf bezesporu je. To současné navíc pochází ze třicátých let a nelze na něm regulovat sílu zvonění. Vzhledem k tomu, že ruční zvonění, tak jak bylo praktikováno po staletí, je již nereálné, nabízí se řešení v pořízení druhého zvonu. „Na ten by se zvonilo každý den ráno, v poledne a večer a Maria Hilf by se používal jen při mimořádných událostech a při svolávání na mši,“ potvrdila podobné úvahy Kateřina Uhříčková s tím, že by nebylo od věci zapojit do pořizování nového zvonu i veřejnost formou sbírky.